Jak przygotować organizację i pracowników na zmiany przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

Od 1 stycznia obowiązują ważne zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej. Oprócz tego trwają prace legislacyjne nad przepisami wdrażającymi RODO, które zakładają zmiany między innymi w Kodeksie pracy. Te zmiany nie pozostaną bez wpływu na dokumentację pracowniczą – również w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Co ma się zmienić w przepisach? I wreszcie – jak często w związku z tym warto przeprowadzać szkolenia dla pracowników z zakresu RODO? Jakie informacje należałby podczas takiego szkolenia przekazać pracownikom? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.