Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

W artykule na str. 13-14 wyjaśniliśmy, w jaki sposób przechowywać elektroniczną dokumentację pracowniczą, ale też jak zmienić postać dokumentacji. W związku z przechowywaniem przydatny może okazać się wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji dla pracownika odchodzącego z pracy. Z kolei w przypadku zmiany postaci dokumentacji warto skorzystać z wzoru informacji o zmianie jej postaci.

Procedura na wypadek wystąpienia naruszeń ODO

W czasie pandemii wiele organizacji pracuje i przetwarza dane osobowe w sieci. Nietrudno tu o błąd i w efekcie naruszenia ochrony danych. Każda organizacja powinna być przygotowana na takie naruszenia – w tym pomóc może odpowiednio opracowana procedura.

Obowiązek informacyjny względem uczestników szkolenia online

 Organizując szkolenie online – powinieneś zrealizować obowiązek informacyjny względem uczestników, ponieważ dochodzi do przetwarzania ich danych osobowych. W tym pomoże Ci przygotowany dokument z instrukcją wypełnienia. 

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z przydatnych wzorów

W związku z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej pracodawca ma pewne obowiązki informacyjne względem byłych podwładnych. W ich wykonaniu pomóc mogą przedstawione wzory dokumentów.