Wzór klauzuli informacyjnej w postępowaniu administracyjnym

Organ, który prowadzi postępowanie administracyjne, musi spełnić obowiązek informacyjny względem strony. Klauzula informacyjna musi zostać skierowana do podmiotu danych już przy pierwszej czynności skierowanej do strony. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by klauzula ta znalazła się w Biuletynie Informacji Publicznej, byleby dostęp do niej nie wiązał się z trudnościami dla podmiotu danych. Sprawdź, jak powinna wyglądać klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym.

Lista kontrolna: sprawdź, czy przygotowałeś organizację do kontroli UODO

Monitorowanie przestrzegania RODO, informowanie administratora i personelu o obowiązkach wynikających z tego rozporządzenia, doradzanie im, udzielanie zaleceń w zakresie DPIA – zakres obowiązków inspektora ochrony danych świadczy o tym, że jest on odpowiedzialny względem administratora również za rezultaty ewentualnej kontroli UODO. Zaprezentowana lista kontrolna pomoże inspektorowi w jakim stopniu dana organizacja jest przygotowana do kontroli.