Obowiązek informacyjny względem uczestników szkolenia online

 Organizując szkolenie online – powinieneś zrealizować obowiązek informacyjny względem uczestników, ponieważ dochodzi do przetwarzania ich danych osobowych. W tym pomoże Ci przygotowany dokument z instrukcją wypełnienia. 

Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z przydatnych wzorów

W związku z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej pracodawca ma pewne obowiązki informacyjne względem byłych podwładnych. W ich wykonaniu pomóc mogą przedstawione wzory dokumentów.

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej

Wielokrotnie administrator danych osobowych jest zobligowany do udzielenia informacji publicznej. W takiej sytuacji nie musi on wydawać decyzji, wystarczy bowiem samo udzielenie informacji. Jeśli jednak ADO stwierdzi, że brak jest podstaw do udzielenia informacji publicznej, wówczas powinien wydać decyzję odmowną. Prezentujemy wzór takiej decyzji z omówieniem.