Jak odmówić udzielenia informacji publicznej

Wielokrotnie administrator danych osobowych jest zobligowany do udzielenia informacji publicznej. W takiej sytuacji nie musi on wydawać decyzji, wystarczy bowiem samo udzielenie informacji. Jeśli jednak ADO stwierdzi, że brak jest podstaw do udzielenia informacji publicznej, wówczas powinien wydać decyzję odmowną. Prezentujemy wzór takiej decyzji z omówieniem.