Klauzula informacyjna dla klientów banku

Otwarcie rachunku, udzielenie kredytu, założenie lokaty – wszystkie te usługi wiążą się oczywiście z przetwarzaniem danych osobowych. Tym samym bank ma obowiązek realizacji względem klienta indywidualnego obowiązku informacyjnego. Sprawdź, jak może wyglądać taka informacja.

Klauzula informacyjna dla gości hotelowych

W związku ze świadczeniem usług turystycznych przetwarzane są dane osobowe gości. W tym celu należy przekazać im informacje wymagane przez RODO. Klauzula informacyjna powinna być dostępna np. w pokoju hotelowym, ale też na stronie internetowej.