Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

W artykule na str. 13-14 wyjaśniliśmy, w jaki sposób przechowywać elektroniczną dokumentację pracowniczą, ale też jak zmienić postać dokumentacji. W związku z przechowywaniem przydatny może okazać się wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji dla pracownika odchodzącego z pracy. Z kolei w przypadku zmiany postaci dokumentacji warto skorzystać z wzoru informacji o zmianie jej postaci.