Wszystko o karach UODO

Nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych przez podmiot do tego zobowiązany może skutkować nałożeniem przez Prezesa UODO bardzo dotkliwej administracyjnej kary pieniężnej.

Postępowanie kontrolne i w sprawie naruszenia – krok po kroku

Przedstawiamy 8 kroków w postępowaniu kontrolnym oraz w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak przygotować się do kontroli UODO

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązują już ponad dwa lata. Coraz częstsze są zatem również i kontrole prowadzone przez Prezesa UODO.

Bliski kontakt, czyli uprawnienia administratora w relacji z Prezesem UODO

Administrator ma wiele uprawnień, z których może skorzystać w toku postępowania kontrolnego i w sprawie stwierdzenia naruszenia.