Lista kontrolna: sprawdź, czy przygotowałeś organizację do kontroli UODO

Monitorowanie przestrzegania RODO, informowanie administratora i personelu o obowiązkach wynikających z tego rozporządzenia, doradzanie im, udzielanie zaleceń w zakresie DPIA – zakres obowiązków inspektora ochrony danych świadczy o tym, że jest on odpowiedzialny względem administratora również za rezultaty ewentualnej kontroli UODO. Zaprezentowana lista kontrolna pomoże inspektorowi w jakim stopniu dana organizacja jest przygotowana do kontroli.

Jak radzić sobie w konfliktowych sytuacjach

W codziennej pracy inspektora ochrony danych możliwe są różnego rodzaju konfliktowe sytuacje. Inspektorowi może być „nie po drodze” zarówno z samym administratorem, jak i z jego personelem. Inspektor powinien wówczas dążyć do tego, aby móc w sposób niezakłócony nadal wykonywać zadania, jakie nakłada na niego RODO – wszak ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Sprawdź, jak takie przypadki rozwiązywać.

Jak monitorować przestrzeganie przepisów o ochronie danych w organizacji

Ważne zadanie inspektora stanowi monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych w podmiocie, w którym IOD działa. RODO nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób inspektor powinien wywiązać się z tego obowiązku. Warto w tym zakresie sięgnąć do Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29.

IOD a DPIA – 5 porad dla inspektora

Kolejnym istotnym zadaniem inspektora ochrony danych jest udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, a także monitorowanie jej wykonywania. Sprawdź, w jaki sposób IOD powinien wykonać te czynności.

Czego IOD robić nie powinien

Przepisy RODO określają, jakie zadania powinien realizować inspektor ochrony danych. Nie wskazują natomiast, jakich czynności wykonywać nie powinien. Wiemy jedynie, że istnieje możliwość wykonywania innych obowiązków niż wymienione w RODO, jeśli tylko nie powoduje to konfliktu interesów. Jakie są to obowiązki? Analizujemy to w artykule.

Bez upoważnienia albo umowy powierzenia ani rusz

Wykonując swoje zadania, inspektor ochrony danych będzie niewątpliwe przetwarzał dane osobowe, w których posiadaniu jest administrator danych osobowych. Inspektor musi więc zadbać o to, by został on w tym zakresie odpowiednio umocowany przez administratora.

12 rad dla początkującego IOD

Sprawowanie funkcji inspektora ochrony danych oznacza wykonywanie stosunkowo nowego zawodu. Z drugiej strony RODO, które wprowadziło inspektora do systemu ochrony danych, obowiązuje już półtora roku. Można więc pokusić się o sformułowanie pewnych rad dla osób, które raczkują w roli inspektora lub też dopiero rozważają podjęcie w przyszłości takiej pracy. Rady te przydatne będą również dla inspektorów z dłuższym stażem, dzięki nim bowiem będą mogli wyeliminować ewentualne błędne praktyki w swojej pracy.