Wypadek przy pracy – czy można przetwarzać dane świadków

W związku z wystąpieniem wypadku przy pracy pracodawca musi przeprowadzić procedurę powypadkową, w tym ustalić przebieg i okoliczności wypadku. W tym celu niezbędne mogą okazać się informacje odebrane od świadków zdarzenia. Tymi świadkami nie zawsze będą pracownicy. Czy wobec tego można przetwarzać ich dane osobowe? Sprawdź w artykule.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do zatrudnienia – kiedy i jak długo

Pracodawca względem osób przyjmowanych do pracy oraz zatrudnionych pracowników wykonuje nie tylko typowe obowiązki podmiotu zatrudniającego, wynikające z przepisów prawa pracy regulujących pewną ochronę pracy oraz bhp. Ponieważ relacja, jaką jest stosunek pracy, obowiązuje między oznaczonymi stronami, pracodawca przetwarza również dane osobowe - zarówno na etapie poprzedzającym zatrudnienie, jak i w trakcie trwania współpracy. Wiąże się to z koniecznością zachowania zasad wynikających z przepisów prawa pracy oraz w zakresie nieuregulowanym w RODO.

PIP skontroluje przetwarzanie danych pracowników i kandydatów do zatrudnienia

Doskonale wiemy, że legalność przetwarzania danych osobowych w organizacji może zbadać Urząd Ochrony Danych Osobowych. Nieprawidłowości mogą prowadzić do wysokiej kary finansowej. Ale czy jest to jedyna konsekwencja, jaka może spotkać nierzetelnego administratora danych? Niekoniecznie. Naruszenia ochrony danych w zakresie prawa pracy mogą bowiem skutkować kontrolą PIP.

Musisz zwolnić pracownika? Sprawdź, jak przetwarzać jego dane osobowe

Dane osobowe pracowników przetwarzane są także w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub jego ustaniem w innym trybie. Co oczywiste, okoliczności towarzyszące temu przetwarzaniu mogą budzić wiele negatywnych emocji. Pracodawcy są więc w większym stopniu narażeni na ewentualne skargi dotyczące naruszenia ochrony danych zwalnianych lub już zwolnionych pracowników. Sprawdź, jak zapewnić legalność procesów przetwarzania danych w związku ze zwalnianiem pracowników.

Kontrola trzeźwości pracownika? Tak, ale tylko z jego inicjatywy

Jeżeli pracodawca zamierza samodzielnie skontrolować trzeźwość pracownika, to w związku z taką kontrolą dochodzi do przetwarzania jego danych osobowych. Przetwarzaniu podlegają wówczas dane osobowe o zdrowiu, a więc dane szczególnej kategorii. Czy zatem pracodawca może legalnie kontrolować trzeźwość swojego personelu? Poznaj stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakich danych można żądać od związku zawodowego

Związki zawodowe mają liczne uprawnienia, w tym szerokie prawo do informacji od pracodawcy. Także pracodawca może ubiegać się o informacje od organizacji związkowej. W związku z przepływem informacji konieczne jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych osobowych w relacjach między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Sprawdź, czy pracodawca może żądać od organizacji związkowej wykazu jej członków.

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w umowie przedwstępnej

Następstwem procesu rekrutacji nie musi być bezpośrednio umowa o pracę. Strony przyszłego stosunku pracy mogą bowiem zawrzeć umowę przedwstępną, która zobowiąże ich do nawiązania w określonej przyszłości stosunku pracy. Czy w świetle RODO zawarcie takiej umowy i przetwarzanie w związku z tym danych osobowych przyszłego pracownika jest dopuszczalne? Sprawdź w artykule.