Prawo do przenoszenia danych – jak je realizować zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych daje osobom, których dane są przetwarzane, nowe prawa. Jednym z nich jest prawo do przenoszenia danych. Dzięki niemu osoba, której dane dotyczą, będzie mogła zażądać, aby administrator jej danych przeniósł je do nowego ADO. Dowiedz się, co Grupa Robocza Art. 29 radzi w tej sprawie w swoich wytycznych.

Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych – jakie są wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy administrator przed rozpoczęciem przetwarzania danych będzie musiał ocenić, jakie skutki operacje przetwarzania będą miały dla ochrony danych osób fizycznych. Sprawdź, co w kwestii oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych radzi Grupa Robocza Art. 29 w swoich wytycznych.

Jak ustalić wiodący organ nadzorczy zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29

W sytuacji, gdy administrator danych ma jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego działanie może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą w jednym lub więcej państwie członkowskim UE, dochodzi do transgranicznego przetwarzania danych. Należy wówczas ustalić jeden wiodący organ nadzorczy. Sprawdź, co w tej kwestii radzi Grupa Robocza Art. 29 w swoich wytycznych.

Inspektor ochrony danych – kto musi go wyznaczyć. Poznaj wskazówki Grupy Roboczej Art. 29

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych administratora bezpieczeństwa informacji zastąpi inspektor ochrony danych. Nie każdy podmiot będzie musiał go wyzaczyć. Sprawdź, co w tej kwestii radzi Grupa Robocz Art. 29 w swoich wytycznych. Poznaj jej wskazówki w kwestii wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko inspektora.