Dane osobowe stażystów, praktykantów, pracowników tymczasowych

Luty 2017: Dane osobowe stażystów, praktykantów, pracowników tymczasowych - odpowiedzi na 10 najważniejszych pytań

W wielu firmach oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, funkcjonują także pracownicy tymczasowi, stażyści oraz praktykanci. Wielu pracodawców zastanawia się w związku z tym, czy dane osobowe tych osób powinny być przetwarzane na takich samych zasadach jak dane pracowników etatowych. Ważną kwestią, o której część pracodawców zapomina są upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla stażystów, praktykantów czy pracowników tymczasowych. Mimo że funkcjonują oni w organizacji na innych zasadach niż pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jeżeli przy wykonywaniu swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, muszą mieć nadane upoważnienie do przetwarzania danych. Takich problematycznych kwestii jest więcej. Prezentujemy rozwiązania najważniejszych z nich.

Odpowiedzialność pracownika za działania naruszające ochronę danych osobowych

Styczeń 2017: Odpowiedzialność pracownika za działania naruszające ochronę danych osobowych

Pracodawca może zwolnić pracownika, który naruszy reguły przetwarzania danych osobowych zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych. Trzeba jednak pamiętać, że taka możliwość jest zastrzeżona do wyjątkowych sytuacji np. skopiowania bazy klientów i przekazania jej konkurencji.

Analiza ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji

Grudzień 2016: Analiza ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji

Wypada jednak się zastanowić, jakie dane i w jaki sposób chronić w naszej organizacji. Jakie skuteczne środki bezpieczeństwa przedsięwziąć. Kto i za co ma odpowiadać. Co może się stać i jakie będą konsekwencje naruszenia przyjętych zasad ochrony danych. W tym celu analizujemy ryzyko w obszarze bezpieczeństwa informacji: określamy prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zagrożeń, skutki ich ewentualnego wystąpienia oraz istotność dla analizowanego obszaru.

Dane osobowe w zatrudnianu

Listopad 2016: Dane osobowe w zatrudnianiu

Większość administratorów danych osobowych ochronę danych osobowych kojarzy przede wszystkim z ochroną danych klientów lub interesantów, zapominając o danych pracowników i kandydatów do pracy. Świadomość społeczna zasad ochrony prywatności rośnie, co może nieść za sobą ryzyko pozwów o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, jeśli dane są wykorzystywane niezgodnie z prawem. Warto się zastanowić, czy procesy rekrutacji są prowadzone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Odpowiedzi na 30 najważniejszych pytań o administratora bezpieczeństwa informacji

Październik 2016: Odpowiedzi na 30 najważniejszych pytań o administratora bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji (w skrócie ABI) jest kluczową postacią w procesie ochrony danych osobowych i powinien zostać odpowiednio usytuowany w strukturze organizacyjnej urzędu czy firmy. Jest to specjalista, który w danym podmiocie zajmuje się kwestiami ochrony danych osobowych.

Wykonywanie sprawdzeń przez ABI - okładka

Wrzesień 2016: Wykonywanie sprawdzeń przez ABI – od planu do sprawozdania

Jednym z obowiązków, jakie na administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nałożyła nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 1 stycznia 2015 r., jest konieczność zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. ABI powinien realizować ten obowiązek m.in. poprzez sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.