WYDANIE ONLINE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z głównych przesłanek uprawniających administratora do dokonywania jakichkolwiek operacji związanych z ich przetwarzaniem. Sam fakt uzyskania zgody nie zawsze musi wystarczyć, aby spełnić wymagania, jakie w tym zakresie stawia RODO. Sprawdź, co na temat zgody mówią przepisy, a także zapoznaj się z najważniejszymi wskazówkami w tym przedmiocie stworzonymi przez Grupę Roboczą Art. 29

czytaj więcej »

RODO nie określa, jakie elementy powinna zawierać dokumentacja ochrony danych osobowych. Stanowi natomiast, że administrator danych w pewnych okolicznościach powinien dokumentować realizowane działania w zakresie ochrony danych osobowych, np. naruszenia ochrony danych. Z tego artykułu dowiesz się, jak ważne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji ochrony danych osobowych oraz jaki w tym udział ma administrator danych osobowych.

czytaj więcej »

Przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Przekonaj się, czy taką zgodę możesz uzyskać, wysyłając do potencjalnego klienta zapytanie o możliwość wysłania mu oferty handlowej?

czytaj więcej »

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej może się zdarzyć niewielki z pozoru i drobny błąd, polegający na ujawnieniu adresów mailowych albo zawartości wiadomości osobom nieupoważnionym. Przekonaj się, z jakimi konsekwencjami to się wiąże i jak postąpić, gdy omyłkowo wyślemy listę kontrahentów, dłużników itp. do niewłaściwego odbiorcy?

czytaj więcej »

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią jedne z najliczniejszych jednostek organizacyjnych. Co więcej, charakteryzuje je to, że ich członkami są z mocy prawa mieszkańcy niemal wszystkich miejscowości w kraju. Przetwarzanie danych przez te podmioty stanowi zatem temat niezwykle istotny, o znaczeniu niemal powszechnym. W niniejszym artykule poruszony zostanie wątek ochrony danych osobowych na linii wspólnota mieszkaniowa oraz profesjonalny zarządca nieruchomości zatrudniony przez nią w celu administrowania mieniem wspólnoty.

czytaj więcej »

Gminy, realizując zadania własne, zawierają umowy z firmami zewnętrznymi po przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół. Jaką umowę powinna zawrzeć z przewoźnikiem – umowy powierzenia? Co musi zawierać zawarta umowa? Kto będzie administratorem danych? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel