WYDANIE ONLINE

Na jednostkach publicznych ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO. Zobaczmy, o czym powinny być poinformowane osoby, których dane jednostka publiczna przetwarza, będąc ich administratorem lub procesorem.

czytaj więcej »

RODO określa podstawowe obowiązki inspektora ochrony danych oraz zasady jego funkcjonowania u administratora danych osobowych. ADO może jednak dodatkowo doprecyzować wiele spraw w regulaminie funkcjonowania IOD.

czytaj więcej »

Blisko dwa miesiące wejściu w życie RODO można dostrzec, że po stronie administratorów danych wciąż nie został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD). W pewnych przypadkach wynika to z trudności organizacyjnych związanych z koniecznością zatrudnienia osoby posiadającej wiedzę ekspercką, lecz może to być również spowodowane wewnętrznymi zmianami w firmie, jak i niewiedzą podmiotów o tym, czy i kiedy IOD musi być wyznaczony. Dowiedz się, jakie funkcje, zgodnie z RODO, może pełnić inspektor, aby nie powodować konfliktu interesów.

czytaj więcej »

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu świadczeń socjalnych zależy od wielu czynników. Czy trzeba przekazywać klauzulę informacyjną członkom rodziny pracownika składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego oraz udostępnianie ich danych osobowych? Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie rozstrzygają bezpośrednio tych wątpliwości. Dowiedz się, jakie są zasady pozyskiwania danych osobowych pracownika, korzystającego ze świadczeń socjalnych.

czytaj więcej »

Wiele kontrowersji wywołuje to, jakie środki organizacyjne dotyczące zabezpieczenia danych osobowych powinny być stosowane po wejściu w życie RODO. Poprzednia ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. była w tym zakresie bardziej jednoznaczna. Wskazywała ona m.in., że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37). Jednocześnie art. 39 wprowadzał obowiązek prowadzenia ewidencji osób upoważnionych. Dowiedz się, czy powyższe obowiązki pozostają aktualne na gruncie RODO w odniesieniu do podmiotów z sektora publicznego.

czytaj więcej »

Stosowanie przepisów RODO wciąż budzi wiele wątpliwości, między innymi wśród spółek z o.o. Kogo, według przepisów, spółka powinna poinformować o przetwarzaniu danych osobowych? Czy tego obowiązki musi dopełnić na przykład wobec spółdzielni? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Wiele firm zawiera umowy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w windykacji należności, aby odzyskać swoje należności. Następnie przekazuje kancelarii dane swoich klientów. Czy w takim przypadku przepisy wymagają zawarcia umowy o przetwarzanie danych osobowych? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel