WYDANIE ONLINE

Administrator danych osobowych może mieć dylemat, czy inicjowany przez nich proces to udostępnianie, czy raczej powierzenia danych osobowych. Jaką podstawę prawną zastosować? W jakiej formie udostępnić dane? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych dostarczenia jej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W jaki sposób należy rozumieć pojęcie „kopia danych osobowych” w kontekście działalności placówki medycznej w odniesieniu do pracowników i pacjentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma organizuje piknik rodzinny. Na imprezie będzie fotograf. Zdjęcia, które będą wykonane na imprezie, są wykorzystywane wyłącznie w celu upamiętnienia imprezy firmowej. Będzie również nagrywany film z drona. Kilka zdjęć może pojawić się później w gazetce firmowej, na stronie internetowej firmy lub w mediach społecznościowych. Na pikniku będzie ok. 500 osób (pracownicy, ich osoby towarzyszące i dzieci). Może się zdarzyć, że na imprezie pojawią się osoby z zewnątrz (impreza otwarta).Czy będzie to impreza masowa i trzeba zbierać od każdego uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku (w związku z obowiązującym RODO)? Chodzi mi tutaj o uzyskanie zgody od każdego „planowanego” uczestnika, bo wiadomo, że nie możemy przewidzieć, kto pojawi się z zewnątrz.

czytaj więcej »

Obowiązek informacyjny spoczywa na administratorze wobec każdej osoby, której dane są pozyskiwane bezpośrednio. Zdarza się jednak, że dane osobowe są pozyskiwane z innych źródeł, na przykład publicznych rejestrów. Jak wtedy realizować obowiązek informacyjny? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma przetwarza dane osobowe powierzone przez inne podmioty – jesteśmy podmiotem przetwarzającym (procesorem). Jakie dokumenty powinniśmy obowiązkowo przygotować zgodnie z RODO?

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. z uwagi rozpoczęcie stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych tracą moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych – informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Przekonajmy się, jak to powinno wyglądać w praktyce.

czytaj więcej »

Domy pomocy społecznej przetwarzają wiele szczególnie chronionych danych, jednocześnie są zobowiązane m.in. zapewniać swoim podopiecznym możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych. W takich miejscach pojawiają się wolontariusze i przedstawiciele firm prywatnych bądź służby zdrowia, którzy np. prowadzą zajęcia rehabilitacyjne. Czy takim osobom zgodnie z RODO należy wydać upoważnienia do przetwarzania danych, czy zawrzeć z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Przepisy RODO precyzują, kiedy trzeba i kiedy można wyznaczyć Inspektora Danych Osobowych. Inspektorowi można powierzyć także inne zadania, ale trzeba zadbać, żeby nie powodowały konfliktu interesów. W jaki sposób to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła obowiązek zgłaszania inspektora ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobaczmy, jak to zrobić w praktyce.

czytaj więcej »

wiper-pixel