WYDANIE ONLINE

Obowiązek informacyjny, który należy spełnić wobec podmiotów danych, nie jest nowością. Był on znany również na gruncie polskich przepisów obowiązujących do 25 maja 2018 r. RODO rozszerza jednak zakres informacji, jakie trzeba przekazać osobom, których dane się pozyskuje. Dowiedz się, jak możesz zrealizować ten obowiązek zgodnie z RODO.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tak jak przepisy obowiązujące do 25 maja 2018 r., nakazuje informowanie osób, których dane się pozyskuje, m.in. o przysługujących im prawach czy podstawach i celach przetwarzania. Jak zrealizować ten obowiązek w praktyce? Sprawdź, gdzie możesz zamieścić klauzulę informacyjną.

czytaj więcej »

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) pojawiło się nowe pojęcie „współadministratorzy danych”. Dowiedz się, kiedy dochodzi do współadministrowania danymi i co z tego dla Ciebie wynika. Sprawdź, jak możesz w umowie uregulować tę kwestię.

czytaj więcej »

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to tylko jedna z kliku podstaw prawnych, na które można się powołać, aby móc wykorzystywać dane osobowe. Sprawdź, czy pozyskując dane osobowe, zawsze musisz opracowywać klauzulę zgody. Dowiedz się, czy zgody pozyskane przed 25 maja 2018 r. są nadal ważne.

czytaj więcej »

W ramach realizacji swoich obowiązków inspektor ochrony danych może mieć dostęp do danych osobowych. Jak rozwiązać tę sytuację, gdy usługi inspektora ochrony danych świadczy podmiot zewnętrzny? Poznaj odpowiedź na to pytanie. Zobacz też, jak mogą wyglądać przykładowe postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania w umowie z zewnętrznym IOD.

czytaj więcej »

Pracodawca, zawierając umowę ubezpieczenia grupowego, przekazuje zakładowi ubezpieczeń dane osobowe swoich pracowników. Dowiedz się, na jakiej podstawie jest możliwy transfer tych danych i jaka jest rola obu podmiotów w procesie przetwarzania danych osobowych ubezpieczanych pracowników.

czytaj więcej »

Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora to obowiązek podmiotu przetwarzającego. RODO nie wskazuje, czym są kategorie czynności przetwarzania, jak więc należy rozumieć to pojęcie? Przeczytaj ten artykuł, poznaj odpowiedź na to pytanie i uniknij błędów w prowadzeniu rejestru.

czytaj więcej »

RODO zobowiązuje administratorów i podmioty przetwarzające do zgłaszania naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin od wystąpienia takiego naruszenia. Prezes UODO udostępnił formularz do zgłaszania takich naruszeń. Zobacz, w jaki sposób należy zgłaszać naruszenia zgodnie z nowymi przepisami.

czytaj więcej »

wiper-pixel