WYDANIE ONLINE

RODO bardziej szczegółowo niż przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku reguluje kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych. Sprawdź, jakie zapisy powinny znaleźć się w nowej umowie powierzenia, aby spełniała wymogi RODO.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych dopuszcza możliwość korzystania przez podmioty przetwarzające z podwykonawców (dalszych podmiotów przetwarzających). Musi się to obywać na podstawie umowy i za zgodą administratora. Dowiedz się, jakie inne warunki musi spełnić podmiot przetwarzający dane.

czytaj więcej »

Zgodnie z RODO to administrator jest odpowiedzialny za dane osobowe, nawet jeśli powierzy ich przetwarzanie. Zawarcie kompleksowej umowy powierzenia może jednak uchronić go przed negatywnymi konsekwencjami poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej względem podmiotów danych oraz odpowiedzialności administracyjnej.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy procesor (podmiot przetwarzający) zleci przetwarzanie powierzonych mu danych innej firmie, będzie dochodziło do podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się, czy zgodnie z RODO każdy podmiot współpracujący z podmiotem przetwarzającym należy uznać za podprocesora.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na podmiot, któremu zostaje powierzone przetwarzanie danych osobowych, liczne nowe obowiązki. Dowiedz się, czy uzyskanie zgody od osób, których dane podmiot przetwarzający otrzymał, jest jednym z nich.

czytaj więcej »

RODO wskazuje obowiązkowe elementy, jakie trzeba zamieścić w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator może jednak zawrzeć w niej dodatkowe uregulowania, które zabezpieczą go na wypadek wystąpienia naruszenia u podmiotu przetwarzającego. Sprawdź, czy w takiej umowie można uregulować kwestię zgłaszania naruszeń administratorowi przez procesora.

czytaj więcej »

wiper-pixel