WYDANIE ONLINE

Jednym z zadań inspektora ochrony danych jest pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i osób, których dane są przetwarzane. Warto uregulować sposób kontaktu z inspektorem, aby usystematyzować jego pracę. Sprawdź, czy procedura kontaktu z inspektorem ochrony danych będzie w tym celu przydatna.

czytaj więcej »

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował wskazówki, które mają pomóc w prowadzeniu rejestrów czynności przetwarzania i kategorii czynności, jakie trzeba będzie prowadzić zgodnie z RODO. Organ opracował też przykładowe wzory tych rejestrów. Możesz je pobrać ze strony wzoryodo.pl.

czytaj więcej »

Rejestr czynności przetwarzania to jeden z niewielu obowiązkowych dokumentów, który administrator musi prowadzić zgodnie z RODO. Jednak nie wszystkie podmioty mają taki obowiązek, RODO przewiduje pewne wyjątki. Sprawdź, jakie warunki należy spełniać, żeby nie musieć prowadzić rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców od dłuższego już czasu stosuje monitoring wizyjny. W związku z rozpoczęciem stosowania RODO pojawiły się jednak pytania, na jakiej podstawie będzie można z niego korzystać. Dowiedz się, czy trzeba uzyskać zgodę na monitoring i dopełnić obowiązku informacyjnego wobec osób nim objętych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wskazuje, że jednym z obowiązków inspektora ochrony danych jest monitorowanie przestrzegania RODO m.in. poprzez szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych. Dowiedz się, w jaki sposób można wykazać, że realizuje się ten obowiązek.

czytaj więcej »

Administrator danych osobowych, który chce udostępnić te dane innemu podmiotowi, często nie wie, jak to zrobić. Ważne jest, aby odróżniać udostępnienie danych od powierzenia ich przetwarzania. Zobacz, kiedy i w jaki sposób możliwe jest przekazanie danych osobowych bez konieczności zawierania umowy.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy administrator korzysta z usług podmiotu zewnętrznego i wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych przez ten podmiot, należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych. RODO nic nie zmieniło w tej kwestii. Poznaj odpowiedź na pytanie, czy korzystając z usług firmy ochroniarskiej, również należy podpisać taką umowę.

czytaj więcej »

wiper-pixel