WYDANIE ONLINE

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratorów nowy obowiązek – prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Sprawdź, jak ma się to do dotychczasowego obowiązku prowadzenia rejestru zbiorów danych, a także za co odpowiadają administrator danych, administrator bezpieczeństwa informacji i inspektor ochrony danych i czym różnią ich obowiązki.

czytaj więcej »

Rozpoczęcie stosowania RODO przynosi pytania m.in. o skuteczność i ważność czynności realizowanych przez administratorów danych pod rządami „starych” regulacji. Sprawdź, czy administrator danych musi dopełnić wobec swoich dotychczasowych klientów obowiązku informacyjnego według nowych zasad.

czytaj więcej »

Dla organów i podmiotów publicznych oraz części firm wyznaczenie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe. W przypadku przedsiębiorców ocena, czy inspektora trzeba wyznaczyć może nie być łatwa. Dlatego na wypadek kontroli organu nadzorczego warto udokumentować decyzję o tym, że inspektor nie zostanie wyznaczony.

czytaj więcej »

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nie trzeba będzie już prowadzić polityki bezpieczeństwa według obecnych przepisów. Taki dokument będzie można jednak wdrożyć, jeśli administrator uzna to za konieczne. Poznaj odpowiedź na najczęściej zadawane pytania w związku z przygotowaniem polityk ochrony danych według RODO.

czytaj więcej »

Jednym z zadań inspektora ochrony danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma być pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i osób, których dane dotyczą. Sprawdź, w jaki sposób będzie się to odbywało. Dowiedz się, jak zorganizować ten proces, by nie paraliżował pracy inspektora ochrony danych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych utrzymuje obowiązek powierzania przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy. Sprawdź, jakie obowiązki podmiotu przetwarzającego trzeba zapisać w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się, jakie inne zadania będzie musiał realizować podmiot przetwarzający.

czytaj więcej »

Zdarza się, że w trakcie rekrutacji firmy otrzymują od kandydatów do pracy nadmiarowe dane osobowe, w tym także dane osobowe o wrażliwym charakterze. Dowiedz się, jak należy postąpić w takiej sytuacji. Sprawdź, w jakich przypadkach przepisy pozwalają na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) pozwala powołać jedną osobę, która będzie pełniła funkcję jednego inspektora ochrony danych w kilu podmiotach. Dowiedz się, jakie podmioty mogą skorzystać z tej możliwości. Zobacz, jak może wyglądać przykładowy wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych.

czytaj więcej »

wiper-pixel