WYDANIE ONLINE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nie nakazuje administratorom dokumentowania, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych spełnia wymagania rozporządzenia. Do celów dowodowych, np. na wypadek kontroli, warto jednak to udokumentować. Sprawdź, w jaki sposób można to zrobić.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wprowadza wiele nowych obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie przez administratorów rejestru czynności przetwarzania danych, a przez podmioty przetwarzające rejestru kategorii czynności przetwarzania. Czym różnią się te dwa rejestry i czy każdy rzeczywiście będzie miał obowiązek ich prowadzenia? Poznaj odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej »

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych administrator będzie musiał przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych. Grupa Robocza Art. 29 zaleca, aby udokumentować realizację tego obowiązku. Dowiedz się, w jaki sposób można będzie udokumentować przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych.

czytaj więcej »

RODO nie zmienia w znaczący sposób zasad przetwarzania danych osobowych. Przeczytaj omówienie konkretnego stanu faktycznego i sprawdź, jak będzie musiał zmienić się sposób pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, jakie obowiązki informacyjne trzeba będzie spełnić i jakich zasad przetwarzania danych przestrzegać.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora szerszy niż obecnie obowiązek informacyjny. Nakazuje także określone działania w związku z realizacją przez osoby, których dane dotyczą, ich praw z zakresu ochrony danych osobowych. Dowiedz się, czy i w jakich okolicznościach administrator będzie mógł pobierać opłaty za realizację żądań osób, których dane przetwarza.

czytaj więcej »

Wprawdzie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nie nakazuje administratorowi danych prowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jednak, aby móc udowodnić, że realizuje się postanowienia RODO, warto opracować polityki ochrony danych i instrukcje postępowania dla pracowników.

czytaj więcej »

Dowiedz się, czy podpisując umowę z osobą fizyczną na świadczenie usług, musisz dodatkowo pozyskać jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Poznaj odpowiedź na pytanie, jak spełnić obowiązek informacyjny wobec takiej osoby i jakie informacje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) należy jej podać.

czytaj więcej »

Do podmiotów publicznych wpływają wnioski o udostępnienie informacji publicznych, także tych dotyczących zawieranych przez urzędy umów z firmami zewnętrznymi. Czy takie umowy i informacje na temat ich realizacji można udostępnić? Czy dane osób zawarte w tych umowach powinny być chronione? Poznaj odpowiedź na te pytania.

czytaj więcej »

Podczas wypłaty wynagrodzenia pracownikowi dochodzi do przetwarzania jego danych osobowych. Sprawdź, czy pracownik musi wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych do banku w celu wypłaty wynagrodzenia. Dowiedz się, czy w związku z tym trzeba podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z bankiem.

czytaj więcej »

Administratorzy danych sądzą, że powołując administratora bezpieczeństwa informacji, pozbywają się swoich obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, także tych dotyczących wydawania upoważnień do przetwarzania danych. Jednak zdaniem GIODO to nie ABI powinien wydawać takie upoważnienia. Sprawdź, co organ radzi w tej kwestii.

czytaj więcej »

Jednym z praw, jakie RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, jest prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia danych z baz administratora. Sprawdź, jak trzeba będzie realizować ten obowiązek według nowych zasad.

czytaj więcej »

wiper-pixel