WYDANIE ONLINE

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych administrator będzie musiał zastosować odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe. Należy do nich wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych. Dowiedz się, jakie wymogi powinna spełniać dokumentacja ochrony danych osobowych według RODO.

czytaj więcej »

Grupa Robocza Art. 29 w swoich wytycznych w sprawie zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych wskazała, że jeżeli administrator podejmie decyzję o niezgłoszeniu naruszenia do organu nadzorczego, powinien udokumentować taką decyzję. Dowiedz się, w jaki sposób można będzie to zrobić.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zamieni administratorów bezpieczeństwa informacji na inspektorów ochrony danych i nałoży na nich nowe obowiązki. Dowiedz się, czy inspektor ochrony danych powinien dokumentować wykonywanie swoich zadań. Sprawdź, czy jeśli tak, to w jaki sposób powinien to zrobić.

czytaj więcej »

Jednym z nowych obowiązków, jakie na administratora danych nakłada ogólne rozporządzenie o ochronie danych, będzie prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Trzeba będzie w nim wskazań m.in. kategorie danych osobowych. Sprawdź, jak należy rozumieć to pojęcie zgodnie z RODO.

czytaj więcej »

W elektronicznej książce telefonicznej znajdują się dane służbowe pracowników. Nie oznacza to jednak, że nie powinny być one chronione, zwłaszcza jeśli dotyczą np. informacji o lokalizacji. Dowiedz się, czy pracownikom, którzy mają dostęp do takich danych należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

czytaj więcej »

Dane osobowe mogą przetwarzać tylko osoby, które mają w tym celu wydane upoważnienie przez administratora danych. Sprawdź, czy zasada ta dotyczy też osób, które wykonują zawód medyczny i są ustawowo zobowiązane do przetwarzania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej.

czytaj więcej »

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, jaką dokumentację ochrony danych osobowych powinien prowadzić administrator danych. Również ogólne rozporządzenie o ochronie danych w pewnym zakresie zobowiązuje do prowadzenia dokumentacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje posiadania nieaktualnej dokumentacji ochrony danych osobowych możesz ponieść.

czytaj więcej »

Wciąż jednym z obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji jest prowadzenie sprawdzeń z zakresu ochrony danych osobowych dla administratora danych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ABI musi też opracować z nich sprawozdania. Dowiedz się, czy wszystkie te sprawozdania trzeba przekazać GIODO.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych rozszerza katalog informacji, jakie należy podać osobie w momencie pobierania od niej jej danych osobowych. Dowiedz się, o czym trzeba będzie poinformować rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkola. Sprawdź, jak powinna wyglądać klauzula informacyjna zgodna z RODO.

czytaj więcej »

Wewnętrzna dokumentacja ochrony danych osobowych w sektorze służby zdrowia będzie musiała się zmienić nie tylko w związku z rozpoczęciem obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ale też obowiązkiem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Sprawdź, jak dostosować politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania do nowych przepisów o e-dokumentacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel