WYDANIE ONLINE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych liberalizuje obowiązki dokumentacyjne administratora danych. Nie oznacza to jednak, że dokumentacji ochrony danych osobowych nie trzeba będzie prowadzić. Sprawdź, czy warto przeprowadzić audyt dokumentacji przetwarzania danych osobowych przed wdrożeniem RODO. Dowiedz się, jak powinien on przebiegać.

czytaj więcej »

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych nie będzie musiało się odbywać na polecenie administratora lub podmiotu przetwarzającego, jeśli wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego. Dowiedz się, czy oznacza to, że w administracji publicznej nie trzeba będzie wydawać upoważnień do przetwarzania danych osobowych?

czytaj więcej »

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie zmienią w znacznym stopniu zasad udzielania zgody na przetwarzanie danych przez osobę fizyczną. Dowiedz się, jakie formy udzielania zgody dopuszcza RODO. Sprawdź, czy taką zgodę będziesz mógł uzyskać po 25 maja 2018 r. także w formie ustnej.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza nowe wymagania wobec podmiotów, którym administrator powierza dane osobowe do przetwarzania. Jednym z nich jest umożliwienie administratorowi przeprowadzania audytów. Dowiedz się, czy podmiot przetwarzający może nie zgodzić się na zamieszczenie takich przepisów w umowie powierzenia.

czytaj więcej »

Każda osoba, która przetwarza dane osobowe, powinna mieć w tym celu wydane upoważnienie przez administratora danych. Dowiedz się, czy także osobom, które są zatrudnione na podstawie kontraktów menadżerskich, należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Sprawdź, czy może jednak podpisuje się z nimi umowy powierzenia.

czytaj więcej »

Jednym z obowiązków administratora danych jest zabezpieczenie danych osobowych, także tych znajdujących się w dokumentach zarówno papierowych, jak i elektronicznych. Dowiedz się, czy dokumenty zawierające dane wrażliwe należy zabezpieczyć w szczególny sposób. Sprawdź, co grozi za ich nieodpowiednie zabezpieczenie.

czytaj więcej »

W dokumentacji ochrony danych osobowych lub załącznikach do niej mogą znajdować się dane osobowe, może być ona chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa lub może stanowić informacje niejawne. Czy oznacza to, że nie można udostępnić jej na żądanie policji? Przeczytaj ten artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej »

Zbliżające się rozpoczęcie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nastręcza wiele bardzo praktycznych pytań administratorom danych. Część z nich dotyczy prawidłowego wyznaczenia inspektora ochrony danych. Dowiedz się, w jaki sposób administrator danych będzie mógł udokumentować, że wyznaczył inspektora ochrony danych.

czytaj więcej »

Jeżeli klient nie wyraził zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną, nie można przesłać mu e-faktury. Należy zebrać od niego odpowiednią zgodę lub zawrzeć porozumienie w sprawie przesyłania e-faktur. Dowiedz się, jak mogą wyglądać takie dokumenty.

czytaj więcej »

wiper-pixel