WYDANIE ONLINE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie nakazuje administratorom prowadzenia konkretnych dokumentów. Pozostawia im dowolność w stosowaniu wewnętrznych polityk ochrony danych. Nie oznacza to jednak, że obecnie obowiązującej polityki bezpieczeństwa czy instrukcji zarządzania nie będzie już można prowadzić. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o dokumentacji ochrony danych według RODO.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaostrza wymogi stawiane podmiotom przetwarzającym dane, a także ich podwykonawcom. Dowiedz się, jakie 10 zapisów musisz obowiązkowo zamieścić w umowie powierzenia, aby powierzenie przetwarzania danych osobowych spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

czytaj więcej »

Zawsze, gdy dochodzi do przekazania danych osobowych przez administratora danych podmiotowi trzeciemu, aby przetwarzał je w imieniu ADO, mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych. Wymaga to zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych. Sprawdź, czy także w przypadku korzystania z usług biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, taką umowę trzeba podpisać.

czytaj więcej »

Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli prowadzić dokumentację pracowniczą wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie to oznaczało konieczność wyboru odpowiedniego programu, w którym taka dokumentacja będzie prowadzona. Poznaj 5 wskazówek, dzięki którym wybierzesz właściwy program do tego celu.

czytaj więcej »

Kserowanie dowodów tożsamości jest dopuszczalne w niewielu sytuacjach. W ten sposób pozyskuje się bowiem nadmierne dane osobowe, które zwykle nie są ADO potrzebne, np. wzór podpisu. Dowiedz się, czy w sytuacji, gdy jako administrator danych zbierasz wnioski o udzielenie świadczeń socjalnych, możesz kserować dowody tożsamości wnioskujących.

czytaj więcej »

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych o naruszeniu ochrony danych osobowych trzeba będzie informować organ nadzorczy, a w niektórych przypadkach także osoby, których dane dotyczą. Takie naruszenia trzeba będzie także dokumentować. Sprawdź, jak może wyglądać przykładowy wzór raportu z naruszenia ochrony danych.

czytaj więcej »

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających ustawę, który zmienia 133 akty prawne. Niestety w projektach nowych przepisów nie znajdziemy wskazówek w kwestii prowadzenia dokumentacji ochrony danych. Dowiedz się, jakie inne kwestie zostały w nich zatem uregulowane.

czytaj więcej »

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych to jeden z nowych obowiązków dokumentacyjnych, jakie administratorzy będą mieli zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Sprawdź, jak taki rejestr może wyglądać. Przykładowy wzór rejestru pobierzesz po zalogowaniu ze strony wzoryodo.pl.

czytaj więcej »

Oprócz obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i zawiadamiania o nich osób, których dane dotyczą, administrator będzie musiał także dokumentować te naruszenia. Zobacz, jak może wyglądać rejestr takich naruszeń, zaloguj się na stronie wzoryodo.pl i pobierz ten dokument.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie wskazuje wprost, że należy nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Stanowi jednak, że przetwarzanie powinno odbywać się na udokumentowane polecenie administratora. Jakaś forma upoważnienia będzie więc konieczna. Dowiedz się, czy upoważnienie będziesz mógł nadać ustnie.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie znosi obowiązków informacyjnych administratorów danych, wręcz przeciwnie – rozszerza zakres informacji, jakie trzeba podać osobom, których dane dotyczą. Sprawdź, czy już teraz możesz zaktualizować swoje klauzule informacyjne i przedstawić je klientom. Dowiedz się, o czym nie warto jeszcze informować.

czytaj więcej »

wiper-pixel