WYDANIE ONLINE

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ostatnim czasie przeprowadził kontrole sektorowe w bankach, kancelariach prawnych i starostwach powiatowych. Z przedstawionych wniosków wynika, że administratorzy danych mają problemy z prowadzeniem dokumentacji ochrony danych. Sprawdź, na jakie błędy administratorów danych zwrócił uwagę GIODO.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych każda osoba, która przetwarza dane osobowe, musi mieć do tego wydane upoważnienie przez administratora danych. Czy ta zasada odnosi się także do administratora bezpieczeństwa informacji? A może ABI nie potrzebuje upoważnienie, bo jego obowiązki wynikają z przepisów prawa? Poznaj odpowiedź na te pytania i sprawdź, jak może wyglądać przykładowy wzór upoważnienia do przetwarzania danych.

czytaj więcej »

Procedura nadawania uprawnień w systemie informatycznym to jeden z wymaganych elementów instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak ją przygotować. Sprawdź, jakie wymagane elementy powinna zawierać taka procedura i którzy pracownicy administratora danych są odpowiedzialni za jej realizację.

czytaj więcej »

W wielu podmiotach funkcja administratora bezpieczeństwa informacji jest łączona z innymi obowiązkami, niezwiązanymi z ochroną danych osobowych. Osoby pełniące funkcję ABI w takim modelu często nie mają czasu na realizację wszystkich swoich obowiązków w godzinach pracy i robią to w domu, np. aktualizują dokumentację ochrony danych. Dowiedz się, czy takie działanie jest zgodne z prawem i co na to ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

czytaj więcej »

Dane osobowe także, gdy znajdują się w dokumentach papierowych, podlegają ochronie, która wynika z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów branżowych, a także tajemnic zawodowych. Czy to oznacza, że dokumenty zawierające dane osobowe można sklasyfikować jako dokumenty poufne? Przeczytaj ten artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej »

Co do zasady tylko administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe, którymi zarządza. Jeżeli chce je udostępnić innym podmiotom, to zazwyczaj musi zawrzeć z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Są jednak takie sytuacje, w których powierzenie przetwarzania danych nie jest konieczne. Sprawdź, kiedy nie trzeba podpisywać umowy powierzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel