WYDANIE ONLINE

Kary finansowe to jedna ze zmian, jakie ma wprowadzić ogólne rozporządzenie o ochronie danych, której podmioty przetwarzające dane obawiają się najbardziej. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z karą w wysokości nawet do 20 mln euro. Jak sytuacja będzie wyglądała w przypadku podmiotów publicznych? O tym ma zdecydować Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdź, jaką wysokość kar proponuje resort.

czytaj więcej »

Ministerstwo Cyfryzacji 28 marca 2017 r. zaprezentowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Reguluje on m.in. sposób zawiadamiania o wyznaczeniu inspektora ochrony danych, wysokość kar finansowych dla podmiotów publicznych czy zasady prowadzenia postępowań przez nowy organ nadzorczy do spraw ochrony danych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje możliwość uzyskiwania przez administratorów danych certyfikatów i znaków jakości w zakresie ochrony danych osobowych. Dowiedz się, jakie szczegółowe rozwiązania dotyczące procedury akredytacji i certyfikacji zawarto w nowej ustawie o ochronie danych osobowych. Sprawdź, jak będzie można uzyskać certyfikat.

czytaj więcej »

Nowe regulacje z zakresu ochrony danych osobowych będą dotyczyły między innymi postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawdź, co się zmieni w zakresie uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – następcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dowiedz się, jak będzie przebiegało postępowanie w sprawie naruszenia przepisów.

czytaj więcej »

Już niedługo postępowanie kontrolne prowadzone przez organ nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych może ulec zmianie. A to za sprawą nowej ustawy o ochronie danych osobowych, której projekt niedawno opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdź, jak postępowanie kontrolne odbywa się obecnie i co zmieni w tym zakresie nowa ustawa.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. zaczną być stosowane nowe przepisy unijne w sprawie ochrony danych osobowych. Administrator danych będzie mógł powołać inspektora ochrony danych (w miejsce obecnego ABI). Sprawdź, co znalazło się w projekcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie powoływania i zgłaszania inspektorów ochrony do nowego organu nadzoru.

czytaj więcej »

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osoba, której dane zostaną naruszone, będzie mogła w drodze cywilnej dochodzić swoich praw i żądać odszkodowania od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego. Sprawdź, jak tę kwestię mają regulować przepisy projektowanej ustawy o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel