WYDANIE ONLINE

Nieprzestrzeganie przez administratorów danych regulacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych może wiązać się z surową odpowiedzialnością finansową i administracyjną. Dowiedz się, jakie nieprawidłowości dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych będą skutkowały nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z rodo.

czytaj więcej »

Grupa Robocza Art. 29 zrzeszająca organy ochrony danych osobowych z Unii Europejskiej wydała wytyczne, w których tłumaczy, w jaki sposób trzeba będzie przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych. Będzie to nowy obowiązek dla administratorów danych. Sprawdź, jak trzeba będzie go realizować zgodnie z zaleceniami Grupy Roboczej Art. 29.

czytaj więcej »

Do instytucji publicznych często wpływają wnioski o udostępnienie informacji publicznych, które zawierają dane osobowe. Część sądów administracyjnych twierdzi, że można je udostępnić, ale po uprzedniej anonimizacji dokumentów. Dowiedz się, w jaki sposób można skutecznie zanonimizować dokumenty, by nie naruszyć prywatności osób, których dane się w nich znajdują.

czytaj więcej »

Opracowanie procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych osobowych to obowiązek każdego administratora danych. Jak często są tworzone kopie zapasowe, gdzie i przez jaki czas są przechowywane – wszystko to trzeba określić w procedurze tworzenia kopii zapasowych. Sprawdź, jakie jeszcze inne informacje powinny znaleźć się w tym dokumencie.

czytaj więcej »

Wielu pracodawców prowadzi dokumentację pracowniczą nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej. Trzeba pamiętać, że dane osobowe pracowników przetwarzane w ten sposób wymagają szczególnej ochrony. Dowiedz się, jakie zasady trzeba spełnić, żeby móc prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej i czy trzeba mieć na to zgodę pracowników.

czytaj więcej »

Nadzór nad aktualizacją dokumentacji ochrony danych osobowych to jeden z obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji. ABI nie musi sam aktualizować dokumentacji – byłoby to dość trudne. Powinien w tym celu współpracować z innymi działami w organizacji. Sprawdź, jak opracować skuteczny system aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel