WYDANIE ONLINE

Jednym z zadań administratora bezpieczeństwa informacji jest prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych. Sprawdź, co ogólne rozporządzenie o ochronie danych mówi o prowadzeniu wewnętrznego rejestru zbiorów przez ABI. Dowiedz się, jak dostosować rejestr zbiorów do wymogów wynikających z nowych unijnych przepisów.

czytaj więcej »

Wizerunek pracownika to jego dane osobowe. Aby móc go wykorzystać, np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w firmowej księdze pamiątkowej, pracodawca musi najpierw uzyskać na to jego zgodę. Dowiedz się, co może grozić pracodawcy, jeśli wykorzysta wizerunek swojego pracownika bez zgody. Sprawdź, jak może wyglądać klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku.

czytaj więcej »

Każde przekazanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, by przetwarzał je w imieniu administratora danych, także jednorazowe, to powierzenie danych do przetwarzania. W każdej takiej sytuacji trzeba więc podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych lub zawrzeć postanowienia o powierzeniu w umowie głównej. Dowiedz się, czy takie same zasady dotyczą przekazania dokumentu z danymi osobowymi do tłumaczenia.

czytaj więcej »

Jednym z obowiązkowych elementów polityki bezpieczeństwa jest wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, w jakim celu wyodrębnia się zbiory danych. Sprawdź, jak taki wykaz może wyglądać i jak wskazać programy, w których dane są przetwarzane.

czytaj więcej »

Podmioty publiczne są zobowiązane do zamieszczania określonych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy należy do nich także dokumentacja ochrony danych osobowych, czyli polityka bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Sprawdź, czy musisz opublikować te dokumenty w BIP.

czytaj więcej »

Każdy pracownik, który ma dostęp do danych osobowych, musi mieć w tym celu upoważnienie wydane przez administratora danych. Czy zasada ta dotyczy także członków komisji dyscyplinarnej? Przeczytaj ten artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie. Dowiedz się też, jak może wyglądać przykładowe upoważnienie dla członka komisji dyscyplinarnej.

czytaj więcej »

Najważniejszym zadaniem administratora danych jest zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych. W tym celu trzeba m.in. zastosować odpowiednie środki fizyczne. Stosowanie polityki czystego biurka lub odpowiednie gospodarowanie kluczami mogą pomóc osiągnąć ten cel. Dowiedz się, jakie inne środki możesz zastosować, by dane były bezpieczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel