WYDANIE ONLINE

Do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia pozostał jeszcze niewiele ponad rok. Jest to czas, żeby zacząć przygotowywać się do realizowania nowych obowiązków. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jakie kroki musisz podjąć, żeby 25 maja 2018 r. być gotowym do realizowania swoich nowych obowiązków jako administratora danych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zacznie obowiązywać za niewiele ponad rok. Wprowadzi ono istotne zmiany w kwestii ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Sprawdź, dlaczego czekają nas zmiany w tej kwestii i w jaki sposób przebiegały prace nad tym aktem. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, na jakie zmiany musisz się przygotować.

czytaj więcej »

Polskie przepisy zawierają niejako gotowy spis treści instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Sprawdź, co o instrukcji zarządzania mówi ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dowiedz się, jak dostosować instrukcję zarządzania do wymogów wynikających z unijnych przepisów.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie nie obowiązuje wprost administratorów i procesorów do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Jednak każda osoba, która ma dostęp do danych osobowych, powinna zgodnie z rodo działać z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego. Sprawdź, jak będzie można zrealizować ten obowiązek, gdy ogólne rozporządzenie zacznie być stosowane.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza podejście oparte na ryzyku. Zgodnie z nim przed wprowadzeniem jakichkolwiek zabezpieczeń danych, musisz przeprowadzić analizę ryzyka i dobrać środki bezpieczeństwa odpowiednie do zagrożeń. Sprawdź, co jeszcze na temat zabezpieczania danych osobowych mówi ogólne rozporządzenie.

czytaj więcej »

Nowe regulacje europejskie w sprawie ochrony danych osobowych wymuszą na administratorach danych wprowadzenie wielu zmian w prowadzonej dokumentacji ochrony danych osobowych. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jakie nowe dokumenty będziesz musiał przygotować i jakie zmiany nanieść w aktualnie obowiązującej dokumentacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel