WYDANIE ONLINE

Nieodłącznym elementem każdej polityki bezpieczeństwa przygotowanej zgodnie z przepisami jest opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych. Dowiedz się, w jaki sposób w polityce bezpieczeństwa powinieneś określić środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

czytaj więcej »

W każdym podmiocie, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi istnieć dokumentacja opisująca zasady przetwarzania tych danych. Każdy pracownik jest zobowiązany ich przestrzegać. Obowiązkiem administratora bezpieczeństwa informacji jest natomiast sprawdzanie, czy zasady te są w praktyce stosowane. Dowiedz się, w jaki sposób możesz sprawdzić, czy pracownicy znają zasady przetwarzania danych osobowych i czy je realizują.

czytaj więcej »

Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych to obowiązek każdego administratora danych. Przepisy nie określają formy, wzoru ani sposobu nadawania i odbierania upoważnień. Sam musisz więc je określić. Dowiedz się, jak może wyglądać procedura nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych. Sprawdź, jak możesz skonstruować wzór takiego dokumentu.

czytaj więcej »

Tajemnica adwokacka nie zwalnia kancelarii prawnej z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego podpisując umowę z takim podmiotem, należy zawrzeć w niej postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub podpisać odrębną umowę powierzenia. Sprawdź, jakie kwestie należey określić w takiej umowie.

czytaj więcej »

Obowiązek zapoznania pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych nie musi ograniczać się jedynie do prowadzenia szkoleń. Aby byli oni świadomi, jakie zasady ochrony danych obowiązują w twoim podmiocie, musisz przekazać im dokumenty, w których są one opisane. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jaką dokumentację powinieneś udostępnić pracownikom, żeby odpowiednio zapoznać ich z zasadami ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Niektórzy pracodawcy decydują się na nagrywanie służbowych rozmów pracowników, aby kontrolować wykonywaną przez nich pracę. Przepisy nie zabraniają monitoringu pracowników, ale trzeba stosować się do określonych reguł. Przeczytaj ten artykuł i poznaj cztery zasady monitoringu zgodnego z prawem. Dowiedz się, jak powinno wyglądać oświadczenie pracownika, że zgadza się na nagrywanie jego służbowych rozmów telefonicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel