WYDANIE ONLINE

Prowadzenie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami to obowiązek każdego ABI. Musi je realizować co najmniej raz na rok. Podstawą dobrze przeprowadzonego sprawdzenia jest solidne przygotowanie się do niego. Skorzystaj z gotowej listy kontrolnej i nie przegap żadnego elementu systemu ochrony danych osobowych, który musisz sprawdzić.

czytaj więcej »

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powinno odzwierciedlać rzeczywisty zakres zbiorów danych, do których pracownik ma dostęp. Dlatego, gdy zmieni się zakres jego obowiązków, musisz również zaktualizować jego upoważnienie. Sprawdź, w jaki sposób możesz to zrobić i jaką formę najlepiej wybrać.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rodo) zawiera m.in. regulacje, które dotyczą instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych. Będą one bezpośrednio stosowane w Polsce od 25 maja 2018 r. Dowiedz się, w jaki sposób zmodyfikować obecne umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, aby ich zapisy były zgodne z wymogami rozporządzenia.

czytaj więcej »

Administrator bezpieczeństwa informacji powinien zapoznać pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych. Zwykle odbywa się to poprzez szkolenia. Po takim szkoleniu warto sprawdzić wiedzę pracowników. Dowiedz się, jak może wyglądać test na zakończenie szkolenia i zastosuj go w swojej pracy.

czytaj więcej »

Aktualne przepisy nie wymagają od administratorów danych dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych. Niedługo się to zmieni, gdy zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Już dziś powinieneś się do tego zacząć przygotowywać. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak trzeba będzie realizować ten obowiązek i jakie elementy trzeba będzie uwzględnić w rejestrze naruszeń.

czytaj więcej »

Obowiązkowe elementy polityki bezpieczeństwa danych osobowych określają przepisy. Jednak, aby polityka była zgodna z rzeczywistą sytuacją administratora danych, warto wzbogacić ją o dodatkowe dokumenty w formie załączników. Dowiedz się, jakie inne, nieobowiązkowe elementy możesz dodać do polityki bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Jeśli dane osobowe są jednocześnie informacjami niejawnymi, administrator danych musi zastosować tzw. kancelarię tajną. Dotyczy to nie tylko instytucji państwowych, ale w niektórych przypadkach także firm. Sprawdź, jakie zabezpieczenia fizyczne trzeba zastosować do danych przetwarzanych w kancelarii tajnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel