WYDANIE ONLINE

Jednym z Twoich podstawowych obowiązków, jako administratora danych, jest poinformowanie osoby, której dane przetwarzasz, o jej prawach. Nie zmieni się to także, gdy ogólne rozporządzenie zacznie obowiązywać. Co więcej, wprowadzi ono dodatkowe elementy, o których będziesz musiał informować. Sprawdź, jak powinny wyglądać klauzule obowiązku informacyjnego, który realizujesz teraz i który będziesz musiał wypełnić w przyszłości.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zmieni Twoje obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji ochrony danych osobowych. Będziesz musiał m.in. prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Sprawdź, jakie informacje musisz w nim zamieścić i zobacz gotowy wzór takiego rejestru.

czytaj więcej »

Jako administrator bezpieczeństwa informacji musisz prowadzić jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Pamiętaj, że musisz w nim uwzględnić wszystkie, wymagane przez przepisy, elementy. Nie możesz też zapomnieć o jego stałym aktualizowaniu i ewidencjonowaniu wprowadzonych zmian. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak prowadzić taki rejestr zgodnie z wymogami rozporządzenia.

czytaj więcej »

Plan sprawdzeń to prosty dokument, jednak jest niezbędny, żebyś zgodnie z prawem realizował swoje obowiązki jako administrator bezpieczeństwa informacji. Sprawdź, jakie elementy musisz obowiązkowo zamieścić w planie sprawdzeń. Dowiedz się, jak często trzeba przygotowywać taki dokument. Poznaj wskazówki, jak w przemyślany sposób go opracować, by był narzędziem, które pomoże Ci w codziennej pracy.

czytaj więcej »

Każdy ADO musi prowadzić dokumentację, która opisuje sposób przetwarzania danych osobowych. To, jak będzie ona wyglądać, zależy od indywidualnej organizacji danego podmiotu. Są jednak dokumenty, których treść bezpośrednio wynika z przepisów. Należy do nich ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych. Sprawdź, jak powinien wyglądać właściwy wzór tego dokumentu.

czytaj więcej »

Administratorzy danych zwracają dużą uwagę, by stworzyć odpowiednie regulacje wewnętrzne, które uporządkują zasady przetwarzania danych. Równie ważne jest stosowanie fizycznych zabezpieczeń dokumentów, zwłaszcza papierowych, które zawierają dane osobowe. Sprawdź, jakie środki bezpieczeństwa powinieneś zastosować, by dane osobowe, które wykorzystujesz, były bezpieczne.

czytaj więcej »

Chcesz skorzystać z podwykonawcy przy realizacji usługi dla administratora danych osobowych? Sprawdź, czy musisz uzyskać jego zgodę na zlecenie innemu podmiotowi przetwarzania danych, które Ci powierzył. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak skonstruować zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, aby zagwarantować sobie prawo do podpowierzenia danych osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel