WYDANIE ONLINE

Jeśli chcesz powierzyć dane osobowe firmie zewnętrznej, musisz zawrzeć z nią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Sprawdź, jak krok po kroku przygotować taki dokument, aby powierzyć dane osobowe zgodnie z prawem i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy.

czytaj więcej »

Administrator danych może pozyskać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł (np. z KRS, CEIDG, portali społecznościowych). Czy może jednak wykorzystywać je bez zgody osoby, której dane dotyczą np. w celach marketingowych? Sprawdź, na co pozwala i czego zabrania Ci prawo i jakich obowiązków musisz dopełnić w takiej sytuacji, aby postępować zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik przetwarza dane osobowe, musi mieć do tego nadane upoważnienie przez administratora danych. Jest tak również w przypadku komisji socjalnych. Sprawdź, jakie elementy powinno zawierać upoważnienie dla takiej komisji i skorzystaj z gotowego wzoru tego dokumentu, żeby usprawnić sobie pracę.

czytaj więcej »

Każdy, kto przetwarza dane osobowe, znajdzie się kiedyś w sytuacji, gdy będzie musiał udostępnić dane osobowe. Dlatego powinien prowadzić rejestr udostępnionych danych i podmiotów, którym te dane zostały przekazane. Nie wynika to wprost z przepisów, ale jest to dobra praktyka, którą warto stosować, aby mieć kontrolę nad udostępnianiem danych. Dowiedz się, co umieścić w takim rejestrze.

czytaj więcej »

Każdy administrator danych powinien przygotować i wdrożyć dokumentację opisującą przetwarzanie danych osobowych. Wiele podmiotów popełnia jednak błąd: korzysta z gotowych wzorców i nie dostosowuje ich do swoich warunków. Przeczytaj ten artykuł, aby uchronić się przed innymi błędami!

czytaj więcej »

Jako administrator danych musisz liczyć się z tym, że może dojść do naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Jak zabezpieczy się przed negatywnymi skutkami takiego zagrożenia? Przygotuj procedurę postępowania w takiej sytuacji i odpowiednio zabezpiecz się przed konsekwencjami takiego naruszenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel