WYDANIE ONLINE

Dowiedz się, jak wprowadzić i stosować monitoring w zakładzie pracy, aby zachować zgodność z przepisami prawa pracy i RODO.

czytaj więcej »

Monitoring gminny może być zainstalowany co do zasady tylko w obszarze przestrzeni publicznej.Nie jest to taki sam monitoring jak zakładowy, uregulowany w Kodeksie pracy. Sprawdź, jakie kroki należy wykonać, aby wprowadzić i stosować gminny monitoring przestrzeni publicznej.

czytaj więcej »

Monitoring jest narzędziem, które może służyć nie tylko kierownictwu podmiotu leczniczego, ale także pracownikom i samym pacjentom.

czytaj więcej »

Monitoring w szkole i placówce oświatowej rządzi się innymi prawami. Sprawdź jakimi.Wiemy już, że regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego zostały umieszczone w Kodeksie pracy. Błędem byłoby jednak stosowanie tych przepisów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzenie i stosowanie monitoringu w tych jednostkach podlega podobnym, ale jednak nie takim samym regulacjom. Sprawdź, jakie zasady monitoringu powinien stosować dyrektor publicznej szkoły i placówki oświatowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel