WYDANIE ONLINE

Prawnik i specjalista ds. danych osobowych. Były pracownik departamentów skarg, legislacji i prasowego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o swoje doświadczenie doradza, jak dostosować organizację do aktualnych przepisów oraz zdarzeń mających wpływ na przetwarzanie danych.

czytaj więcej »

Szanowni Państwo,Pragniemy sprostować oczywistą omyłkę, jaka pojawiła się w artykule „Jakie informacje podać w ogłoszeniu o pracę” opublikowanym na str. 8 w 55. numerze Dokumentacji ODO.

czytaj więcej »

Każde ogłoszenie o pracę lub informacje dołączone do ogłoszenia muszą zawierać tak zwaną klauzulę informacyjną dla kandydata, czyli stosowny zestaw informacji, które odnoszą się do przetwarzania jego danych osobowych. Sprawdzamy, jak zrealizować obowiązek informacyjny względem kandydata do zatrudnienia.

czytaj więcej »

Oczywiste jest, że monitoring może posłużyć do utrwalenia wizerunku osoby fizycznej. Czy mamy wówczas do czynienia z przetwarzaniem danych biometrycznych?

czytaj więcej »

Upoważnienie do przetwarzania danych i do dostępu do systemu IT nie może być upoważnieniem totalnym. Musi ono odpowiadać potrzebom organizacji i nie być nadmiarowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Tarcza Prywatności, choć nadal obowiązuje, to jednak nie dla administratorów podlegających RODO. Czy zatem można korzystać z usług chmurowych MS Office 365?

czytaj więcej »

Inspektor ochrony danych w firmie IT. Jakie projekty i działania mogą wymagać jego wyznaczenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel