WYDANIE ONLINE

Administrator ma wiele uprawnień, z których może skorzystać w toku postępowania kontrolnego i w sprawie stwierdzenia naruszenia.

czytaj więcej »

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązują już ponad dwa lata. Coraz częstsze są zatem również i kontrole prowadzone przez Prezesa UODO.

czytaj więcej »

Przedstawiamy 8 kroków w postępowaniu kontrolnym oraz w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

Nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych przez podmiot do tego zobowiązany może skutkować nałożeniem przez Prezesa UODO bardzo dotkliwej administracyjnej kary pieniężnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel