WYDANIE ONLINE

Twoja firma pracuje zdalnie? Sprawdź, jak zapewnić zgodność przetwarzania danych w ramach tej pracy z RODO.

czytaj więcej »

Przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją pracy zdalnej, łatwo popełnić błąd. Dowiedz się, jak takich błędów nie popełniać.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak skorzystać z tarczy antykryzysowej i nie naruszyć zasad przetwarzania tych danych.

czytaj więcej »

Sprawdź, dlaczego w związku z pracą zdalną warto przeanalizować ryzyko i ocenić skutki przetwarzania w celu ochrony danych.

czytaj więcej »

Od 12 marca 2020 r. szkoły nie funkcjonują stacjonarnie i prowadzą kształcenie na odległość. Sprawdź, jak zorganizować to kształcenie zgodnie z RODO.

czytaj więcej »

wiper-pixel