WYDANIE ONLINE

Po rozpoczęciu stosowania RODO, administratorzy danych osobowych podjęli prace mające na celu dostosowanie treści tzw. klauzul informacyjnych do nowych przepisów. Obecnie już wiemy, jakie błędy popełniane są najczęściej w związku ze spełnianiem obowiązku informacyjnego oraz jak ich unikać. Sprawdź, jakich zapisów należy unikać w klauzulach informacyjnych.

czytaj więcej »

Uprawnienia Policji w zakresie dostępu do danych osobowych zostały określone w licznych aktach prawnych. Sprawdź, kiedy musisz przekazać dane osobowe Policji.

czytaj więcej »

Przepisy obowiązujące wewnątrz danej organizacji nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi powszechnie. Sprawdź, jak pogodzić firmową instrukcję kancelaryjną i archiwalną z regułami ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Podmiot przetwarzający ma obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych. Sprawdź, w jaki sposób należy prowadzić taki rejestr.

czytaj więcej »

W jakich przypadkach zgodę na przetwarzanie danych w imieniu podmiotu danych wyraża inna osoba? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Centralny rejestr umów to rozwiązanie stosowane powszechnie w samorządach. Warto wiedzieć, jakie dane można publikować w tym rejestrze.

czytaj więcej »

wiper-pixel