WYDANIE ONLINE

Sprawowanie funkcji inspektora ochrony danych oznacza wykonywanie stosunkowo nowego zawodu. Z drugiej strony RODO, które wprowadziło inspektora do systemu ochrony danych, obowiązuje już półtora roku. Można więc pokusić się o sformułowanie pewnych rad dla osób, które raczkują w roli inspektora lub też dopiero rozważają podjęcie w przyszłości takiej pracy. Rady te przydatne będą również dla inspektorów z dłuższym stażem, dzięki nim bowiem będą mogli wyeliminować ewentualne błędne praktyki w swojej pracy.

czytaj więcej »

W codziennej pracy inspektora ochrony danych możliwe są różnego rodzaju konfliktowe sytuacje. Inspektorowi może być „nie po drodze” zarówno z samym administratorem, jak i z jego personelem. Inspektor powinien wówczas dążyć do tego, aby móc w sposób niezakłócony nadal wykonywać zadania, jakie nakłada na niego RODO – wszak ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Sprawdź, jak takie przypadki rozwiązywać.

czytaj więcej »

Wykonując swoje zadania, inspektor ochrony danych będzie niewątpliwe przetwarzał dane osobowe, w których posiadaniu jest administrator danych osobowych. Inspektor musi więc zadbać o to, by został on w tym zakresie odpowiednio umocowany przez administratora.

czytaj więcej »

Przepisy RODO określają, jakie zadania powinien realizować inspektor ochrony danych. Nie wskazują natomiast, jakich czynności wykonywać nie powinien. Wiemy jedynie, że istnieje możliwość wykonywania innych obowiązków niż wymienione w RODO, jeśli tylko nie powoduje to konfliktu interesów. Jakie są to obowiązki? Analizujemy to w artykule.

czytaj więcej »

Kolejnym istotnym zadaniem inspektora ochrony danych jest udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, a także monitorowanie jej wykonywania. Sprawdź, w jaki sposób IOD powinien wykonać te czynności.

czytaj więcej »

Ważne zadanie inspektora stanowi monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych w podmiocie, w którym IOD działa. RODO nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób inspektor powinien wywiązać się z tego obowiązku. Warto w tym zakresie sięgnąć do Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29.

czytaj więcej »

Monitorowanie przestrzegania RODO, informowanie administratora i personelu o obowiązkach wynikających z tego rozporządzenia, doradzanie im, udzielanie zaleceń w zakresie DPIA – zakres obowiązków inspektora ochrony danych świadczy o tym, że jest on odpowiedzialny względem administratora również za rezultaty ewentualnej kontroli UODO. Zaprezentowana lista kontrolna pomoże inspektorowi w jakim stopniu dana organizacja jest przygotowana do kontroli.

czytaj więcej »

wiper-pixel