WYDANIE ONLINE

Od pewnego czasu amerykański gigant wśród portali społecznościowych, czyli Facebook, jest poddany szczególnej uwadze instytucji zajmujących się ochroną prywatności użytkowników w sieci. Mowa tu nie tylko o prywatnych podmiotach, których zadaniem jest zwiększanie świadomości społecznej, ale też organach nadzorczych, odpowiedzialnych za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych na całym świecie. Mając to na względzie, każdy administrator posługujący się w swojej działalności firmowym profilem na tym portalu powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzania danych.

czytaj więcej »

Podmiot danych ma zagwarantowaną możliwość żądania ich przeniesienia. Prawo to może teoretycznie stanowić podstawę do żądania od administratora danych osobowych wydania owoców jego pracy. Czy zatem w każdym przypadku administrator musi zrealizować żądanie przeniesienia danych? Warto rozważyć ten problem na bazie konkretnego przypadku.

czytaj więcej »

Inspektor ochrony danych powinien mieć zagwarantowaną niezależność w wykonywaniu zadań, które nakłada na niego RODO. Czy to oznacza, że nie może on ponieść odpowiedzialności za uchybienia w swoich działaniach? Otóż może. Uchybienia IOD niekiedy skończą się dla niego taką samą odpowiedzialnością jak w przypadku innych pracowników.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie duże poruszenie wywołała decyzja Prezesa UODO, w której po raz pierwszy na organ samorządowy została nałożona kara za naruszenie ochrony danych w wysokości 40 tys. Karę wymierzono przede wszystkim za zaniechanie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotem zapewniającym dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej. W artykule odpowiadamy na wątpliwości wiążące się z tą kwestią.

czytaj więcej »

Duża liczba nowych przedsiębiorców korzysta z poczty elektronicznej dostarczanej przez Google. Czy poczta Gmail jest wystarczająco zabezpieczoną pocztą elektroniczną dla startupu?

czytaj więcej »

wiper-pixel