WYDANIE ONLINE

Pracodawca względem osób przyjmowanych do pracy oraz zatrudnionych pracowników wykonuje nie tylko typowe obowiązki podmiotu zatrudniającego, wynikające z przepisów prawa pracy regulujących pewną ochronę pracy oraz bhp. Ponieważ relacja, jaką jest stosunek pracy, obowiązuje między oznaczonymi stronami, pracodawca przetwarza również dane osobowe - zarówno na etapie poprzedzającym zatrudnienie, jak i w trakcie trwania współpracy. Wiąże się to z koniecznością zachowania zasad wynikających z przepisów prawa pracy oraz w zakresie nieuregulowanym w RODO.

czytaj więcej »

Doskonale wiemy, że legalność przetwarzania danych osobowych w organizacji może zbadać Urząd Ochrony Danych Osobowych. Nieprawidłowości mogą prowadzić do wysokiej kary finansowej. Ale czy jest to jedyna konsekwencja, jaka może spotkać nierzetelnego administratora danych? Niekoniecznie. Naruszenia ochrony danych w zakresie prawa pracy mogą bowiem skutkować kontrolą PIP.

czytaj więcej »

Następstwem procesu rekrutacji nie musi być bezpośrednio umowa o pracę. Strony przyszłego stosunku pracy mogą bowiem zawrzeć umowę przedwstępną, która zobowiąże ich do nawiązania w określonej przyszłości stosunku pracy. Czy w świetle RODO zawarcie takiej umowy i przetwarzanie w związku z tym danych osobowych przyszłego pracownika jest dopuszczalne? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Dane osobowe pracowników przetwarzane są także w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub jego ustaniem w innym trybie. Co oczywiste, okoliczności towarzyszące temu przetwarzaniu mogą budzić wiele negatywnych emocji. Pracodawcy są więc w większym stopniu narażeni na ewentualne skargi dotyczące naruszenia ochrony danych zwalnianych lub już zwolnionych pracowników. Sprawdź, jak zapewnić legalność procesów przetwarzania danych w związku ze zwalnianiem pracowników.

czytaj więcej »

W związku z wystąpieniem wypadku przy pracy pracodawca musi przeprowadzić procedurę powypadkową, w tym ustalić przebieg i okoliczności wypadku. W tym celu niezbędne mogą okazać się informacje odebrane od świadków zdarzenia. Tymi świadkami nie zawsze będą pracownicy. Czy wobec tego można przetwarzać ich dane osobowe? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Związki zawodowe mają liczne uprawnienia, w tym szerokie prawo do informacji od pracodawcy. Także pracodawca może ubiegać się o informacje od organizacji związkowej. W związku z przepływem informacji konieczne jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych osobowych w relacjach między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Sprawdź, czy pracodawca może żądać od organizacji związkowej wykazu jej członków.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca zamierza samodzielnie skontrolować trzeźwość pracownika, to w związku z taką kontrolą dochodzi do przetwarzania jego danych osobowych. Przetwarzaniu podlegają wówczas dane osobowe o zdrowiu, a więc dane szczególnej kategorii. Czy zatem pracodawca może legalnie kontrolować trzeźwość swojego personelu? Poznaj stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel