WYDANIE ONLINE

Wiemy już, że obowiązkiem administratora danych osobowych w określonych przypadkach jest przeprowadzenie oceny skutków co do ochrony danych. Powinniśmy jednak zastanowić się, czy personalnie ten obowiązek spoczywa na samym administratorze, czy też na inspektorze danych. Co robi IOD w ocenie skutków? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

czytaj więcej »

Obywatele często mają interes, aby w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskać konkretne wyjaśnienia lub dokumenty związane z procedurą ochrony danych osobowych w danym podmiocie. W takim wypadku powstają wątpliwości odnośnie do tego, czy przesyłać wnioskującym takie dokumenty, jak polityka bezpieczeństwa, rejestry czynności przetwarzania, materiały ze szkolenia pracowników organizowanego przez inspektora ochrony danych, oraz czy podawać takie informacje, jak fakt, moment oraz sposób wdrożenia konkretnej normy (np. ISO/IEC: 270001).

czytaj więcej »

W następstwie nowelizacji Kodeksu pracy pracownicze akta osobowe niejednokrotnie zawierają tzw. nadmiarowe dane osobowe, czyli dane, których przetwarzanie nie znajduje już podstawy prawnej. Dotyczy to choćby danych osobowych zawartych w starych kwestionariuszach osobowych. Czy dane te powinny zostać poddane anonimizacji?

czytaj więcej »

Pracodawca może pozyskiwać dane osobowe kandydata do zatrudnienia i pracownika w ograniczonym zakresie. Katalog tych danych określają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może pozyskiwać innych danych osobowych kandydata do zatrudnienia lub pracownika. Jest to możliwe i to nie tylko za zgodą podmiotu danych – sprawdź, w jakich przypadkach

czytaj więcej »

Pod pewnymi warunkami przepisy pozwalają pracodawcy na wdrożenie monitoringu wizyjnego, monitoringu poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu. W artykule znajdziesz wzory zapisów, które można wykorzystać w regulaminie pracy lub w równoważnych dokumentach, a także w oświadczeniu o monitoringu przedkładanym nowemu pracownikowi.

czytaj więcej »

Wiemy już, że obowiązkiem administratora danych osobowych w określonych przypadkach jest przeprowadzenie oceny skutków w odniesieniu do ochrony danych. Powinniśmy jednak zastanowić się, czy personalnie ten obowiązek spoczywa na samym administratorze, czy też na inspektorze danych. Co robi IOD w ocenie skutków? Odpowiedź w artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel