WYDANIE ONLINE

Pozyskanie zgody podmiotu danych wydaje się najłatwiejszą i najbezpieczniejszą drogą do legalnego przetwarzania danych osobowych. Są to jednak tylko pozory. Po zgodę powinniśmy sięgać bowiem w ostateczności, gdy nie mamy innych podstaw przetwarzania danych osobowych. Poza tym zgoda podmiotu danych powinna spełniać sporo warunków, by móc na jej podstawie przetwarzać jego dane. Sprawdź, jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe na bazie zgody podmiotu danych.

czytaj więcej »

Pomimo wielu publikacji na temat danych osobowych i ich ochrony, wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu zmaga się z przepisami RODO oraz wszystkimi innymi, które w ochronie danych osobowych są zakorzenione. Jak wynika z doświadczenia autorów, ugruntowanego kilkudziesięcioma audytami i tzw. wdrożeniami RODO, przedsiębiorcy – ale również i jednostki sektora nieprywatnego oraz non profitowego, np. fundacje czy stowarzyszenia, po upływie roku od stosowania RODO w praktyce, tj. od 25 maja 2018 r., do procesu ochrony danych osobowych podeszli albo bardzo ostrożnie, albo bardzo minimalistycznie. Wiedza, jak prawidłowo stosować podstawy przetwarzania danych jest zaś kluczowa do ich przetwarzania.

czytaj więcej »

Bardzo często stosowaną podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych. Oprócz tego dane osobowe można przetwarzać, jeżeli jest to konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dowiedz się, kiedy można powoływać się na taką przesłankę przetwarzania danych.

czytaj więcej »

Administrator danych osobowych może uzasadniać przetwarzanie danych koniecznością wykonania prawnego obowiązku. W niektórych przypadkach można też powoływać się na konieczność ochrony żywotnego interesu innej osoby. W jakich sytuacjach można powoływać się na te przesłanki? Kwestie te wyjaśniamy w artykule.

czytaj więcej »

Sam fakt wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi upoważnia tego administratora do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do wykonywania tych czynności. Kto może powołać się na tę przesłankę przetwarzania danych? W jakich przypadkach? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

czytaj więcej »

RODO pozwala na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o konieczność realizacji uzasadnionego interesu administratora ewentualnie osoby trzeciej. Mogłoby się wydawać się, że zastosowanie tej podstawy jest bardzo szerokie. Niestety tak nie jest. Do tej podstawy należy podejść ze szczególną ostrożnością, bacząc zwłaszcza na prawa i wolności podmiotu danych. Jak nie popełnić błędu? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie zgody dziecka, wówczas takie przetwarzanie jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że dziecko ukończyło 16 lat. Rozwiązanie to ma na celu ochronę niepełnoletnich użytkowników portali społecznościowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel