WYDANIE ONLINE

Przygotowanie organizacji do audytu z zakresu ochrony danych osobowych to jeszcze nie wszystko. Podczas wykonywania czynności audytowych audytor ma bowiem do czynienia nie ze spółką czy urzędem, ale i z poszczególnymi pracownikami. To ich reakcje, zachowania, udzielane przez nich informacje oraz udostępniane dokumenty mają przemożne znaczenie dla raportu poaudytowego. Zobaczmy, jak współpracować z audytorem.

czytaj więcej »

Rozporządzenie RODO określa, kiedy trzeba i kiedy można wyznaczyć Inspektora Danych Osobowych. Inspektorowi można powierzyć także inne zadania, ale trzeba zadbać, żeby nie powodowały konfliktu interesów. Przekonaj się, w jaki sposób to zrobić.

czytaj więcej »

RODO nie nakazuje administratorom dokumentowania, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych spełnia wymagania rozporządzenia. Do celów dowodowych, np. na wypadek kontroli, warto jednak to udokumentować. Przekonaj się, w jaki sposób można to zrobić.

czytaj więcej »

Inaczej aniżeli w poprzednim stanie prawnym, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nie zawiera sztywnego katalogu dokumentów, jakie każdy administrator danych powinien prowadzić. Poszczególne zobowiązania w tym zakresie można jednakże wyprowadzić z niektórych przepisów RODO. Przyjrzyjmy się im w kontekście ich wdrożenia w sklepie internetowym.

czytaj więcej »

Administrator danych powinien monitorować skuteczność środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych. Powinien także szybko i odpowiednio reagować na wszelkie zdarzenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo danych. Może mu w tym pomóc przekazanie pracownikom konkretnych instrukcji dotyczących zgłaszania niewydajności stosowanych zabezpieczeń oraz zauważonych naruszeń danych osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel