WYDANIE ONLINE

Wśród wielu kluczowych dla zrozumienia RODO słów występuje m.in. „przetwarzanie”. W tym artykule postaramy się nakreślić różnicę pomiędzy dwoma jego znaczeniami: przetwarzaniem oraz operacjami przetwarzania – ze szczególnym uwzględnieniem czynności przetwarzania.

czytaj więcej »

Rejestr czynności przetwarzania powinien prowadzić administrator a rejestr kategorii czynności przetwarzania podmiot przetwarzający. Dowiedz się, jak realizować ten obowiązek zgodnie z RODO.

czytaj więcej »

Niektóre dane osobowe dotyczą w tak dużym stopniu sfery prywatności podmiotu danych, że nadaje im się szczególny status danych ze szczególnej kategorii (danych wrażliwych). Dopuszczalność przetwarzana tych danych osobowych została ograniczona w stosunku do danych zwykłych, ponieważ ich przetwarzanie w ocenie ustawodawcy niesie za sobą poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności. Sprawdź, w jakich przypadkach możesz przetwarzać dane ze szczególnej kategorii.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie RODO wzrosła liczba przypadków, gdy administratorzy pytają podmioty danych o zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Tymczasem nie zawsze takie zapytanie jest konieczne. Przetwarzanie danych osobowych może nastąpić także na innych podstawach prawnych. Kiedy więc nie obejdzie się bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych? Poznaj podstawy przetwarzania zwykłych danych osobowych.

czytaj więcej »

Choć RODO obowiązuje już kilka miesięcy, ilość wątpliwości i pytań stawianych zawartym w nim pojęciom i sformułowaniom wciąż zdaje się nie maleć. Jednym z przykładów jest pojęcie „dużej skali” przetwarzania danych osobowych. Ponieważ jest to jedna z przesłanek, którą należy uwzględnić przy ocenie skutków dla ochrony danych i przy podejmowaniu decyzji o wyznaczeniu IOD, konieczne jest prawidłowe zrozumienie tego, czym wspominana duża skala jest i jak należy ją ocenić.

czytaj więcej »

wiper-pixel