WYDANIE ONLINE

Audyt dotyczący ochrony danych osobowych powinien być przeprowadzony solidnie, jeżeli w ogóle ma mieć sens. To oznacza, że już na etapie wyboru audytora należy dołożyć dużej staranności. Zobaczmy, na co zwrócić uwagę przy zatrudnieniu takiego podmiotu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia obowiązują ważne zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej. Oprócz tego trwają prace legislacyjne nad przepisami wdrażającymi RODO, które zakładają zmiany między innymi w Kodeksie pracy. Te zmiany nie pozostaną bez wpływu na dokumentację pracowniczą – również w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Co ma się zmienić w przepisach? I wreszcie – jak często w związku z tym warto przeprowadzać szkolenia dla pracowników z zakresu RODO? Jakie informacje należałby podczas takiego szkolenia przekazać pracownikom? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Administrator danych osobowych ma obowiązek zapewnienia, aby proces ich przetwarzania był realizowany w warunkach zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa. Przyjęcie właściwej procedury na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych pozwala na sprawne podjęcie działań.

czytaj więcej »

Duża konkurencja wśród serwisów internetowych sprawia, że poszukują one coraz to nowych form przyciągnięcia klientów oraz uhonorowania dotychczasowych. Popularnym rozwiązaniem w tym zakresie jest organizacja konkursów z nagrodami. Trzeba jednak pamiętać, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z  przepisami. O tym, ja kto zrobić przeczytasz w tym artykule.

czytaj więcej »

Jak pamiętamy, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje kilka przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych przez administratora. W poprzednim artykule omówiliśmy warunek zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. Obecnie zaprezentujemy kolejną z przesłanek, którą jest niezbędność przetwarzania określonych danych osobowych do realizacji umowy zawartej z osobą albo na rzecz osoby, której dane dotyczą.

czytaj więcej »

Administratorzy danych często z własnej inicjatywy decydują się na poddanie badaniu audytorskiemu w zakresie zgodności prowadzonej przez nich działalności z obowiązującymi przepisami, normami czy standardami. Niejednokrotnie z mocy samego prawa podlegają zewnętrznemu, obligatoryjnemu audytowi np. w zakresie gospodarki finansowej czy wykonania budżetu. Czy zewnętrzny audytor powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych? O czym warto pamiętać w przypadku przeprowadzania audytu przez podmioty zewnętrzne?

czytaj więcej »

Zdarza się, że niektóre lokale należące do wspólnot mieszkaniowych są lokalami komunalnymi. Niekiedy pojawia się konieczność usunięcia awarii w takim lokalu, a w związku z tym konieczność przekazania danych osobowych najemców tych lokali. W praktyce mogą pojawić się wątpliwości, czy w takiej sytuacji urząd gminy powinien zawrzeć ze wspólnotą umowę powierzenia, czy wystarczy zgoda najemców. Rozwiewamy je w tej poradzie.

czytaj więcej »

Firmy pożyczkowe przy udzielaniu pożyczek w różny sposób weryfikują zdolność kredytową pożyczkobiorcy, między innymi zwracają się do Biura Informacji Kredytowej. Czy jeżeli zażąda tego klient, firma pożyczkowa może zwrócić się do BIK-u o usunięcie danych osobowych tego klienta?

czytaj więcej »

wiper-pixel