WYDANIE ONLINE

RODO nakłada wiele nowych obowiązków na administratorów, którzy dokonują operacji przetwarzania danych na dużą skalę. Co w praktyce oznacza to pojęcie i z jakimi obowiązkami administratorów się wiąże – przeczytasz w tym artykule.

czytaj więcej »

W praktyce kwestia wyznaczania IOD przysparza wielu wątpliwości, dlatego przypominamy, w jakich przypadkach musisz wyznaczyć inspektora ochrony danych. Przypominamy również, jakie są w tej kwestii wytyczne Grupy Roboczej Art. 29. Dowiedz się, jakie obowiązki i status będzie miał inspektor ochrony danych.

czytaj więcej »

RODO wprowadza bardzo wysokie kary finansowe, nawet do 20 mln euro. Choć rozporządzenie nie nakazuje wprost prowadzenia określonej dokumentacji, to także za naruszenia w tym zakresie mogą grozić kary finansowe. Przekonaj się, jakich obowiązków dokumentacyjnych powinieneś dopełnić, aby ich uniknąć.

czytaj więcej »

RODO stanowi, że administrator powinien prowadzić rejestr czynności przetwarzania a podmiot przetwarzający – rejestr kategorii czynności przetwarzania. Dowiedz się, jak w praktyce realizować ten obowiązek zgodnie z RODO.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wprowadza nowe obowiązki, ale także daje wskazówki, w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe, które przetwarzamy. W treści RODO pojawia się pojęcie polityki bezpieczeństwa. Dowiedz się, czy musisz przygotować taki dokument i co powinien zawierać.

czytaj więcej »

Realizując obowiązki, inspektor ochrony danych może mieć dostęp do danych osobowych. Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, Jak rozwiązać tę sytuację, gdy usługi inspektora ochrony danych świadczy podmiot zewnętrzny? W tej poradzie znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej »

Administrator musi usunąć przetwarzane dane, jeżeli ustała podstawa przetwarzania danych. Wątpliwości mogą się pojawić, gdy dane są zamieszczone w umowie. Czy w takim przypadku dokument ten trzeba zniszczyć? Przekonajmy się, czy można usunąć dane osobowe z umowy bez konieczności jej niszczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel