WYDANIE ONLINE

Obowiązek przeprowadzenia w określonych przypadkach oceny skutków dla ochrony danych osobowych spoczywa na administratorze danych. Dokonując tej oceny, administrator powinien konsultować się z inspektorem ochrony danych, jeśli został przez niego powołany. Jak dokumentować brak porozumienia między administratorem a inspektorem ochrony danych w dokumentacji oceny skutków dla ochrony danych?

czytaj więcej »

Prowadzenie sklepu internetowego jest jednym z tych rodzajów działalności, w którym ochrona danych osobowych ma bardzo ważne znaczenie. Sklepy internetowe przetwarzają bowiem dane wielu klientów, przekazują je dostawcom, a niekiedy także wykorzystują we własnych celach marketingowych. W każdym z tych przypadków dane osobowe mają kluczowe znaczenie.

czytaj więcej »

Naruszenie danych osobowych nie zawsze musi oznaczać obowiązek zgłoszenia tego do Prezesa UODO. Zobaczmy, kiedy nie musimy zawiadamiać Prezesa UODO i czy mamy wówczas jakieś inne obowiązki.

czytaj więcej »

W związku ze stosowaniem RODO, prawnicy mają w praktyce problemy z klientami. Mianowicie podmioty zlecające im prowadzenie określonych czynności chcą, w obawie przed karami finansowymi, właściwie zabezpieczyć dane osobowe, które przekazują w związku oddaniem sprawy do realizacji. Dlatego nieraz dochodzi do sytuacji, w której kancelaria otrzymuje projekt umowy powierzenia danych osobowych, przy czym klient uzależnia nawiązanie współpracy od jej podpisania. Pojawia się zatem pytanie, jak określić status prawnika w kontekście RODO oraz jak przekonać klienta do swoich racji, tak aby był on świadom, że nie łamie postanowień RODO.

czytaj więcej »

Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO może mieć kilka obliczy. Zawsze jednak wymaga odpowiedniego podejścia, także od strony podmiotu kontrolowanego. Zobaczmy, jak audytowany może się do takiego audytu przygotować.

czytaj więcej »

Po ponad pół roku obowiązywania RODO obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania nie powinien być już dla administratorów żadną nowością. Czy wiesz jednak, jakie informacje musisz w nim odnotowywać? A może ten obowiązek w ogóle nie dotyczy Twojego podmiotu? Przeczytaj ten artykuł i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości na temat rejestru czynności przetwarzania.

czytaj więcej »

Spółki tworzące grupę kapitałową mogą posiadać scentralizowane systemy informatyczne, w których przetwarzane są np. dane osobowe pracowników poszczególnych spółek. Czy przekazywanie danych z takich systemów poszczególnym spółkom z grupy wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

RODO nakłada na administratorów danych osobowych wiele obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie określonej dokumentacji ochrony danych osobowych. Przekonajmy się, jak realizować obowiązek prowadzenia rejestrów w szpitalach.

czytaj więcej »

Aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, firma windykacyjna musi dopełnić wielu obowiązków – określić podstawę przetwarzania danych osobowych, dopełnić obowiązku informacyjnego, a także opracować wiele dokumentów. Dowiedz się, o czym powinna pamiętać firma windykacyjna i jakie dokumenty wdrożyć, jeżeli chce zapewnić ochronę danych osobowych zgodną z RODO.

czytaj więcej »

wiper-pixel