WYDANIE ONLINE

Wszystko kiedyś się kończy – także umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. W tym artykule sprawdzimy, kiedy można taką umowę wypowiedzieć, w jakim trybie i z jakimi skutkami.

czytaj więcej »

Dowiedz się, w jakich przypadkach warto w organizacji opracować regulamin zarządzania skargami i wnioskami w związku z przetwarzaniem danych osobowych i skorzystaj z gotowego wzoru dokumentu.

czytaj więcej »

W niektórych przypadkach administrator danych osobowych jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Jeżeli ocena ta wykaże, że przy braku odpowiednich zabezpieczeń przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a ryzyka tego nie można zminimalizować środkami rozsądnymi z punktu widzenia dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, wówczas powstaje obowiązek przeprowadzenia konsultacji z organem nadzorczym. Sprawdź, kiedy ten obowiązek Ciebie dotyczy oraz jak go wypełnić pod względem formalnym.

czytaj więcej »

Decydując się na współpracę z kontrahentem, firmy zazwyczaj zawierają stosowną umowę. Podobnie dzieje się w relacjach między wykonawcą a zamawiającym. Jeżeli dochodzi do powierzenia danych osobowych w związku z wykonaniem kontraktu, wtedy obok umowy o współpracy strony powinny zawrzeć również umowę powierzenia. Czy jednak można przekazać kontrahentowi dane inne niż określone w umowie? Jeżeli tak – o czym trzeba pamiętać? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lawinowo zwiększyła się liczba próśb o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przyglądając się jednakże brzmieniu poszczególnych klauzul, a także konfrontując je z przepisami RODO, można dojść do wniosku, że odbieranie tych zgód nie jest warunkiem legalnego przetwarzania danych osobowych. Kiedy zatem zgoda jest zbędna, a kiedy warto ją pozyskać?

czytaj więcej »

Kwestia, czy dany podmiot ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych (IOD) jest jednym z najbardziej problematycznych zagadnień na gruncie praktycznego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Ustawodawca unijny nie przewiduje w tym zakresie szczególnej regulacji względem sklepów internetowych. Konieczne jest zatem zweryfikowanie, czy ziściły się ogólne przesłanki nakazujące jego powołanie. Omawiamy je w tym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel