WYDANIE ONLINE

Dane osobowe osób, które wypełniły ankietę w ramach konsultacji, powinny być przechowywane odpowiednio długo. Dowiedz się, przez jaki czas te dane należy przechowywać oraz czy konieczne jest wypełnienie obowiązku informacyjnego. Jak długo trzeba przechowywać te dane, które służą udokumentowaniu DPIA? Czy przedstawienie anonimowych ankiet jest odpowiednim rozwiązaniem w zakresie dokumentowania konsultacji?

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał komunikat, w którym przedstawił wykaz 9 kategorii rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych, które wymagają przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony na podstawie art. 35 RODO. Warto poznać ten wykaz i upewnić się, czy musisz przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania.

czytaj więcej »

Jednym z obowiązków administratorów ochrony danych jest ocena skutków dla ochrony danych. Taką ocenę trzeba przeprowadzić w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W tym artykule podpowiadamy, jak to zrobić zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29.

czytaj więcej »

Przeprowadzanie oceny skutków związane z ochroną danych jest jednym z obowiązków administratora danych. Sprawdź, czy konieczne jest dokumentowanie oceny skutków.

czytaj więcej »

Odkąd przepisy RODO weszły w życie, od administratorów wymaga się realnego przestrzegania zasad ochrony danych. Wymogi RODO zobowiązują administratora do indywidualnego dobierania odpowiednich dla siebie środków technicznych i organizacyjnych służących prawidłowemu przetwarzaniu danych. Przekonaj się, kiedy należy oszacować ryzyko i zarządzać nim przy przetwarzaniu danych osobowych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zobowiązuje administratora danych do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Czy jednak w każdym przypadku taka ocena jest konieczna? Czy musi ją przeprowadzić na przykład urząd pracy? Przekonajmy się.

czytaj więcej »

wiper-pixel