WYDANIE ONLINE

Dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych nie określały szczegółowych warunków powierzenia przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu, czyli tzw. procesorowi, dopuszczając jedynie fakt, że administrator może to zrobić. Dopiero obowiązujące od 25 maja 2018 r. RODO przyniosło pod tym względem zmianę, precyzyjnie regulując odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego i zakres umowy między nim a administratorem danych. Wiele podmiotów od dawna powierza przetwarzanie danych tzw. firmom outsourcingowym. Po wejściu w życie RODO warto sprawdzić, czy podmioty przetwarzające spełniają wymogi unijnego rozporządzenia, a także zweryfikować zawarte umowy.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, potocznie zwane RODO, nakłada na administratorów danych osobowych wiele obowiązków. Znaczna ich część obejmuje wszystkich administratorów, niezależnie od tego, czy przetwarzają szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe, dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa), czy nie. Przekonajmy się, jakie obowiązki będą dotyczyły ADO odnośnie sklepu internetowego.

czytaj więcej »

Wśród osób działających w ramach pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej często jeszcze istnieje niestety dość niska świadomość konieczności stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Tymczasem kasy nie różnią się praktycznie niczym od innych administratorów danych osobowych.

czytaj więcej »

Właściciel sklepu internetowego, podobnie jak inni administratorzy danych osobowych powinien zadbać o wprowadzenie odpowiednich form zabezpieczeń ochrony danych osobowych. Jedną z form takiej ochrony jest ustanowienie różnego typu procedur oraz polityk bezpieczeństwa mających zapewniać prawidłową pracę z danymi osobowymi. Ponadto RODO przewiduje dodatkowe dokumenty, jakie każdy z uczestników procesu przetwarzania danych osobowych powinien wdrożyć. Omawiamy je w tym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel