RODO i ochrona wizerunku w studiu sportowy

Zaproszenie gościa do studia sportowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych i rozpowszechnianiem jego wizerunku. Na jakiej podstawie?

Odrębne upoważnienia dla wykonujących zawód medyczny – czy są konieczne

Nie zawsze upoważnienie do przetwarzania danych musi przybierać postać odrębnego dokumentu

Jak prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej

Dowiedz się, jak dostosować system IT w placówce medycznej do nowych wymogów związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Jak dokonywać przeglądu danych osobowych osób niepełnosprawnych

Jak dokonać wymaganego co 5 lat przeglądu przydatności danych w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Bezpieczna chmura w kontekście komunikatu KNF

Sprawdzamy, w jaki sposób należy korzystać z rozwiązań chmurowych, tak aby spełnić wymogi Komisji Nadzoru Finansowego.

Analiza ryzyka i DPIA w placówce oświatowej

Placówka oświatowa niewątpliwie jest administratorem danych osobowych i ciążą na niej obowiązki w zakresie RODO. Czy dotyczy to również analizy ryzyka i DPIA?