Wideokonferencje – czy można je organizować po wyroku w sprawie Schrems II

W czasie pandemii trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w organizacji bez wideokonferencji. Ale czy zawsze korzystanie z tego narzędzia jest zgodne z RODO?

Teleporada w zgodzie z RODO – 4 wskazówki dla IOD w służbie zdrowia

Dowiedz się, jak powinny być udzielane teleporady medyczne, aby nie naruszyć wymogów RODO.

Oświadczenia majątkowe w zgodzie z RODO

Jednym z przejawów przetwarzania danych w podmiotach publicznych jest publikowanie oświadczeń majątkowych.

Na jakich zasadach publikować informacje na żądanie prasy

Podmioty prasowe mają prawo żądania udostępnienia informacji od różnych organizacji. Taka informacja może zawierać dane osobowe.

DPIA a firma IT

Firma IT z uwagi na charakter swojej działalności może być zobligowana do wspierania administratora w procesie oceny skutków dla ochrony danych.

Dane osobowe w relacji B2B – na jakiej podstawie je przetwarzać

Relacja B2B wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych – nie tylko samego kontrahenta.Przetwarzanie danych osobowych w relacji B2B (a więc w związku z umową zawartą pomiędzy przedsiębiorcami) odbywa się w celu realizacji tejże umowy. Jednak nie zawsze podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dotyczący wykonywania umowy.

Dane osobowe w aptece – 7 wskazówek dla IOD

Jesteś inspektorem ochrony danych w aptece? Skorzystaj ze wskazówek naszego eksperta.