Zgubienie sprzętu z danymi osobowymi – jak zareagować

Dowiedz się, jak postąpić w przypadku czasowej utraty sprzętu z danymi osobowymi.

Wspólna działalność socjalna a RODO

Elektroniczna dokumentacja pracownicza to nowość w obrocie prawa pracy. Dowiedz się, jak zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych w niej danych osobowych.

Jak usunąć dane osobowe i zrobić to zgodnie z RODO

Usuwanie danych osobowych może stanowić jeden z przejawów realizacji praw podmiotów danych, choć nie zawsze tak będzie. Sprawdź, jak wykonać tę czynność z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak bezpiecznie przechowywać elektroniczną dokumentację pracowniczą

Elektroniczna dokumentacja pracownicza to nowość w obrocie prawa pracy. Dowiedz się, jak zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych w niej danych osobowych.

7 błędów w analizie ryzyka, których warto uniknąć

Najlepiej uczyć się na błędach. Sprawdź, czego nie robić, analizując ryzyko.

Jak postępować z danymi osobowymi, zawieszając lub likwidując firmę (cz. I)

Jesteś zmuszony do zawieszenia działalności lub jej likwidacji? Dowiedz się, co zrobić ze zgromadzonymi danymi osobowymi.