Zagrożenie COVID-19 w szpitalu – na jakiej podstawie przetwarzać dane odwiedzających

Sprawdź, w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe pacjentów i gości w szpitalu, mając na względzie zagrożenie kontaktu z  koronawirusem.

Wykonawca w zamówieniu publicznym a obowiązek informacyjny

Jesteś wykonawcą w zamówieniu publicznym? Dowiedz się, jak spełnić obowiązek informacyjny względem swoich podwykonawców.

Szkolenia online – jak organizować je zgodnie z RODO

Dowiedz się, w jaki sposób organizować szkolenia prowadzone przez Internet, aby nie naruszyć ochrony danych osobowych.

Jak rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem zgodnie z RODO

Niestety pandemia COVID-19 zmusza wielu pracodawców do zwalniania pracowników z przyczyn ekonomicznych. Sprawdź, jak przejść przez ten proces w zgodzie z RODO.

eBOK a RODO – na jakiej podstawie przetwarzać dane klientów

W kontaktach z klientami korzystasz z systemu eBOK? Sprawdź, czy potrzebujesz ich zgody na przetwarzanie danych w tym systemie.